Транспорт
Добави мнение

Проекти за нормативни промени в сферата на транспорта, предложени за обществено обсъждане

 Внесени в Народното събрание законопроекти в сферата на транспорта

- Законопроект за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура, 754-01-50, внесен в НС на 28.07.2017 г.

- ЗИД на Закона за движението по пътищата, 753-19-8 - Обединен законопроект, внесен в НС на 19.07.2017 г.