Транспорт
Добави мнение

Проекти за нормативни промени в сферата на транспорта, предложени за обществено обсъждане

 Внесени в Народното събрание законопроекти в сферата на транспорта

-  Законопроект за изменение на Закона за пътищата, 754-01-72 - внесен в НС на 13.10.2017

- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, 754-01-68 - внесен в НС на 04.10.2017 г.

- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози, 702-01-24 - внесен в НС на 03.10.2017 г.

- Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване, 702-01-12,
внесен в НС на 09.08.2017 г.- на 27/09/2017 - приет в зала на първо гласуване

- Законопроект за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура, 754-01-50,
внесен в НС на 28.07.2017 г. - 12/10/2017 - приет в зала на първо гласуване