Социална политика и заетост
Добави мнение

Проекти за нормативни промени в сферата на социалната политика, заетостта и младежките политики, предложени за обществено обсъждане

Внесени в НС законопроекти в сферата на социалната политика, заетостта и младежките политики

 

Законопроект / Сигнатура

Вносител

Дата на постъпване

Срок за становище

Мотиви

Законопроект за допълнение на Кодекса за социално осигуряване

754-01-1

 Корнелия Нинова и др.

20/04/2017   Преизчисляване и адекватност на пенсиите