Държавна администрация
Добави мнение

Проекти за нормативни промени в сферата на държавната администрация, предложени на обществено обсъждане


- Проект на доклад за междинна самооценка от администрацията за изпълнението на мерките от третия национален план за действие на Република България в рамките на инициативата „Партньорство за открито управление“ - срок за становища до 28.9.2017 г.

Внесени в НС законопроекти в сферата на енергетиката на държавната администрация