Здравеопазване
Добави мнение

Проекти за нормативни промени зоа обществено обсъждане в сферата на здравеопазването

- Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина - срок до 09.9.2017 г.  

Внесени в НС законопроекти в сферата на здравеопазването