Външнотърговски документи

Георги Шиваров


Адрес: София 1000, ул. Алабин 16-20

Телефон: +3592 932 09 12

E-mail: g.shivarov@bia-bg.com


Комплексно митническо обслужване

БСК - Комерсконсулт ООД предлага на своите клиенти комплексно митническо обслужване и консултации по външнотърговския режим.

ВИДОВЕ ДОГОВОРИ
 

 • Договор за продажба
 • Договор за дистрибуция
 • Договор за консигнация
 • Комисионен договор
 • Договор за внос на стоки
 • Договор за износ на стоки
 • Договор за посредничество
 • Договор за изработка
 • Договор за поръчка
 • Договор за прехвърляне на вземания и задължения
 • Договор за продажба на дружествен дял
 • Договор за продажба на предприятие
 • Договор за търговско представителство
 • Договор за гражданско дружество 
 • Други


Поради голямото им разнообразие препоръчваме консултация с професионалисти.  

ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗНОС
 

 • Митническа декларация - ЕАД;
 • Експортна фактура;
 • Сертификати за произход;
 • Товарителница;
 • Други.


Цени за изготвяне на документи за износ:
Всички цени са без включен ДДС.
 

 • Изготвяне на експортна фактура
  а) на стандартна бланка
  време за изготвяне: 10 мин.
  цена: 6,00 лв.
  б) на бланка на клиента
  време за изготвяне: 15 мин.
  цена: 8,00 лв.
   
 • Изготвяне и заверка на сертификат за произход
  а) обикновена форма
  време за изготвяне: 20 мин.
  цена: 6,00лв.
  цена на заверка: от 15,00 лв. до 290,00 лв. (по скала в зависимост от стойността на износа)
  б) "форма А"
  време за изготвяне: 20мин.
  цена: 6,00 лв.
  цена на заверка:
  от 15,00 лв. до 290,00 лв. (по скала в зависимост от стойността на износа)
   
 • Изготвяне на сертификат за движение на стоките EUR 1
  време за изготвяне: 20 мин.
  цена: 6,00 лв.
  заверка на митница: 20,00 лв.

   
 • Изготвяне на опаковачен лист
  време за изготвяне: 10 мин.
  цена: 6,00 лв.
   
 • Попълване на удостоверение за износ
  време за изготвяне: 10 мин.
  цена: 6,00 лв.
   
 • Заверка на удостоверение за износ в съответното министерство
  а) регистрационен режим
  цена: 60,00 лв.
  б) разрешителен режим
  цена: 60,00 лв.
   
 • Изваждане на разрешение за износ и трансфер на изделия и технологии с възможна двойна употреба
  цена: 60,00 лв.
   
 • Изваждане на фитосанитарен сертификат
  цена 60,00 лв.
   
 • Изваждане на ветеринарен сертификат
  цена: 60,00 лв.
   
 • Попълване на товарителница
  цена: 6,00 лв.
   
 • Попълване на ТИР карнет
  време за изготвяне: 20 мин.
  цена: 20,00 лв.
   
 • Заверка на документ в Консулския отдел на МВнР
  цена: 30,00 лв.
   
 • Заверка на документ в консулски отдел на чуждо посолство
  цена: 30,00 лв.
   
 • Изготвяне на Единен административен документ (ЕАД)
  а) ЕАД 1
  време за изготвяне: 20 мин.
  цена: 7,50 лв.
  б) ЕАД 2
  време за изготвяне: 15 мин.
  цена: 5,00 лв. (за всяка позиция)
  в) на магнитен носител
  време за изготвяне: 10мин.
  цена: 6,70 лв.
   
 • Представителство пред митническата администрация за експедиция на стоките
  цена: 50,00 лв.
   

ДОКУМЕНТИ ЗА ВНОС
 

 • Митническа декларация - ЕАД;
 • Митнически манифест;
 • Документ за наблюдение;
 • Импорт лиценз;
 • Други.


Цени за изготвяне на документи за внос:
Всички цени са без включен ДДС.

 

 • Попълване на удостоверение за внос
  време за изготвяне: 10 мин.
  цена: 6,00 лв.
   
 • Заверка на удостоверение за внос в съответното министерство
  а) регистрационен режим
  цена: 60,00 лв.
  б) разрешителен режим
  цена: 52,90 лв.
   
 • Изваждане на удостоверение за внос на изделия и технологии с възможна двойна употреба
  цена: 60,00 лв.
   
 • Получаване на разрешение за внос на опасни вещества
  цена: 60,00 лв.
   
 • Изваждане на карантинно разрешително
  цена: 60,00 лв.
   
 • Попълване на декларация за стойност (ДС)
  време за изготвяне: 10 мин
  цена: 6,00 лв.
   
 • Плащане на каса в митница
  цена: 5,00 лв.
   
 • Попълване на митнически манифест
  време за изготвяне: 15 мин.
  цена: 6,00 лв.
   
 • Изготвяне на митнически манифест на магнитен носител
  време за изготвяне: 15 мин.
  цена: 6,70 лв.
   
 • Попълване на служебна бележка за приключване на ТИР-карнет
  цена: 6,00 лв.
   
 • Изготвяне на Единен административен документ (ЕАД)
  а) ЕАД 1
  време за изготвяне: 20 мин.
  цена: 7,50 лв.
  б) ЕАД 2
  време за изготвяне: 15 мин.
  цена: 5,00 лв. (за всяка позиция)
  в) на магнитен носител
  време за изготвяне: 10 мин.
  цена: 6,70 лв.
   
 • Представителство пред митническата администрация за внос на стоките
  цена: 50,00 лв.


При подписване на договор за комплексно митническо обслужване членовете на Българска стопанска камара ползват следните намаления:
 

 • При обем на услугите над 500,00 лв. на месец се предоставя 10% намаление от цените.
 • При обем на услугите над 1000,00 лв. на месец се предоставя 15% намаление от цените.КОНСУЛТАЦИИ ПО ВЪТРЕШНОТЪРГОВСКИЯ РЕЖИМ НА БЪЛГАРИЯ И ДРУГИ СТРАНИ
 

 • Устна консултация до 15 мин.
  цена: 13,40 лв
 • Писмена консултация
  цена: по договаряне

   
 
 
 

Alternative content