Предложения по проекта на Закон за училищното и предучилищното образование
Добави мнение

БСК изпрати до Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежите и спорта предложения и мотиви към тях относно проекта на Закон за училищното и предучилищното образование.

Моля вижте прикачения файл!