Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) е консултативен орган на ЕС, в който влизат представители на организации на работниците и работодателите и на други групи.

ЕИСК представя становища по свързани с ЕС въпроси пред Европейската комисия, Съвета на ЕС и Европейския парламент, като по този начин действа като мост между вземащите решения институции на ЕС и гражданите на Съюза. ЕИСК дава възможност на групите по интереси да изказват официални становища по законодателни предложения на ЕС.

Основните задачи на ЕИСК са:

  • да гарантира, че политиките и правото на ЕС са съобразени с икономическите и социални условия, като се търси консенсус, който е от обща полза;
  • да насърчава ЕС на участието, като дава на организациите на работниците и работодателите и на други заинтересовани групи възможност да изразяват мнението си и като гарантира провеждането на диалог между тях;
  • да популяризира ценностите на европейската интеграция и да отстоява каузата на демокрацията на участието и на организациите на гражданското общество.

вж. БЮЛЕТИН НА ЕИСК и СЪОБЩЕНИЯ ЗА МЕДИИТЕ

Членовете на ЕИСК представляват двете страни на индустрията и социални групи по интереси от цяла Европа. Те се номинират от националните правителства и се назначават от Съвета на ЕС за подлежащ на подновяване 5-годишен срок. Броят на членовете по страни зависи от населението на страната. Членовете работят за ЕС независимо от правителствата на своите страни. Те заседават 9 пъти в годината. Становищата се приемат чрез гласуване с обикновено мнозинство.

България участва в работата на съвета с 12 свои представители, между които е и зам.-председателят на БСК Мария Минчева.

ЕИСК избира председател и двама заместник-председатели за срок от 2,5 години. Членовете на комитета принадлежат към една от следните 3 групи:

Конкурс за Наградата на ЕИСК за гражданска солидарност, посветена на борбата с коронавируса

Конкурс за Наградата на ЕИСК за гражданска солидарност, посветена на борбата с коронавируса

+
Участие на Радосвет Радев в заседания на секции TEN и ECO на ЕИСК

Участие на Радосвет Радев в заседания на секции TEN и ECO на ЕИСК

+
Представяне на становище на ЕИСК:

Представяне на становище на ЕИСК: "Повишаване на ефективността на политиките на ЕС за МСП"

+
Кандидатствайте за наградата на ЕИСК за иновативни проекти за насърчаване на качествена заетост!

Кандидатствайте за наградата на ЕИСК за иновативни проекти за насърчаване на качествена заетост!

+
Кръгла маса

Кръгла маса "Заетостта в селските райони – проблеми и възможни решения"

+
Дискусия „Частните услуги за сигурност – Quo Vadis?“

Дискусия „Частните услуги за сигурност – Quo Vadis?“

+
Честване: 10 години ИСС на България

Честване: 10 години ИСС на България

+
Конкурс за присъждане на наградата на ЕИСК за гражданско общество

Конкурс за присъждане на наградата на ЕИСК за гражданско общество

+
Конференция на тема

Конференция на тема "Образованието и заетостта на младежите в контекста на Стратегия "Европа 2020"

+
ИСС организира конференция за демографските предизвикателства и пазара на труда

ИСС организира конференция за демографските предизвикателства и пазара на труда

+
Председателят на БСК Божидар Данев ще бъде сред водещите лектори на форум „Нови секторни умения за нови работни места”, организиран от Европейската ко

Председателят на БСК Божидар Данев ще бъде сред водещите лектори на форум „Нови секторни умения за нови работни места”, организиран от Европейската ко

+
Днес стартира работа новият състав на ЕИСК

Днес стартира работа новият състав на ЕИСК

+
Предложение на ЕИСК за реконструкция и възстановяване след кризата с COVID-19

Предложение на ЕИСК за реконструкция и възстановяване след кризата с COVID-19

+
„Асоциация Ная” – Търговище с Награда на ЕИСК за гражданското общество за 2019 г.

„Асоциация Ная” – Търговище с Награда на ЕИСК за гражданското общество за 2019 г.

+
Председателят на БСК участва в заседание на секция „Транспорт, енергетика, инфраструктури, информационно общество“ на ЕИСК

Председателят на БСК участва в заседание на секция „Транспорт, енергетика, инфраструктури, информационно общество“ на ЕИСК

+
Председателят на БСК  Радосвет Радев участва в 545-та пленарна сесия на ЕИСК

Председателят на БСК Радосвет Радев участва в 545-та пленарна сесия на ЕИСК

+
Групата на работодателите в ЕИСК е срещу въвеждането на европейски минимален доход

Групата на работодателите в ЕИСК е срещу въвеждането на европейски минимален доход

+
МС одобри кандидатурата на Радосвет Радев за член на ЕИСК

МС одобри кандидатурата на Радосвет Радев за член на ЕИСК

+
ИСС предлага на МС Радосвет Радев да бъде член на Европейския икономически и социален комитет

ИСС предлага на МС Радосвет Радев да бъде член на Европейския икономически и социален комитет

+
„Бъдещето на труда – придобиване на подходящи знания и умения“ (становище на ЕИСК)

„Бъдещето на труда – придобиване на подходящи знания и умения“ (становище на ЕИСК)

+
Божидар Данев е основен докладчик на ЕИСК на тема „Инвестиране в интелигентна, новаторска и устойчива индустрия“

Божидар Данев е основен докладчик на ЕИСК на тема „Инвестиране в интелигентна, новаторска и устойчива индустрия“

+
Божидар Данев постави проблема с блокадата на българо-гръцката граница пред пленарната сесия на ЕИСК

Божидар Данев постави проблема с блокадата на българо-гръцката граница пред пленарната сесия на ЕИСК

+
ИСС награди президента на ЕИСК Георгиос Дасис с почетен знак

ИСС награди президента на ЕИСК Георгиос Дасис с почетен знак

+
Държавата предлага Божидар Данев (БСК) да продължи членството си в Европейския икономически и социален съвет до 2020 г.

Държавата предлага Божидар Данев (БСК) да продължи членството си в Европейския икономически и социален съвет до 2020 г.

+
Божидар Данев участва в среща на високо равнище на представители на българските и европейски институции и бизнеса

Божидар Данев участва в среща на високо равнище на представители на българските и европейски институции и бизнеса

+
Анри Малос: Източването на мозъци е проблем за България

Анри Малос: Източването на мозъци е проблем за България

+
Божидар Данев: ЕС се нуждае от общи проекти и единни стандарти, за да излезе от кризата

Божидар Данев: ЕС се нуждае от общи проекти и единни стандарти, за да излезе от кризата

+
Господин Господинов от фирма „ВИС-42” ООД е охранител на годината за 2013 г.

Господин Господинов от фирма „ВИС-42” ООД е охранител на годината за 2013 г.

+
Китайци готови да инвестират в икономическа зона у нас с оборот до 10 млрд. евро

Китайци готови да инвестират в икономическа зона у нас с оборот до 10 млрд. евро

+
Божидар Данев: Проблем № 1 е загубата на работни места

Божидар Данев: Проблем № 1 е загубата на работни места

+
Дискусия по параметрите на законодателния пакет по заетостта в ЕС

Дискусия по параметрите на законодателния пакет по заетостта в ЕС

+
Хуберт Мандери: Повече от всякога Европа се нуждае от солидна индустриална база, за да стимулира растеж, конкурентоспособност и просперитет в региона

Хуберт Мандери: Повече от всякога Европа се нуждае от солидна индустриална база, за да стимулира растеж, конкурентоспособност и просперитет в региона

+
Божидар Данев бе избран за член на Европейския икономически и социален комитет за периода 2010-2015 г.

Божидар Данев бе избран за член на Европейския икономически и социален комитет за периода 2010-2015 г.

+
Съюзът на пивоварите в България благодари на БСК за оказана подкрепа на европейско ниво

Съюзът на пивоварите в България благодари на БСК за оказана подкрепа на европейско ниво

+

449-а Пленарна сесия на ЕИСК

+

ЕИСК - форум - преходни индустриални модели

+

ЕИСК - пленарна сесия - участие на Б. Данев

+

Конференция в Атина - участие на Б. Данев

+
Анализ на Б. Данев за единния европейски пазар включен в бюлетина на ЕИСК

Анализ на Б. Данев за единния европейски пазар включен в бюлетина на ЕИСК

+

Божидар Данев - участия в заседания в Брюксел на 7 ноември

+
Божидар Данев – позиция – енергийна независимост на Европа

Божидар Данев – позиция – енергийна независимост на Европа

+

Председателят на БСК Божидар Данев взе участие в 435-та Пленарна сесия на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК)

+

Да се въведе единен европейски стандарт за електронен подпис предложи председателят на БСК Божидар Данев на последната пленарна сесия на ЕИСК

+

Председателят на БСК Божидар Данев поднесе приветствие от името на българската делегация в ЕИСК на първата пленарна сесия на Комитета за тази година

+

ИСС предложи кандидатурата на Председателя на БСК за член на Европейския икономически и социален комитет

+

Председателят на БСК Божидар Данев участва в международна конференция на тема “Предизвикателствата пред демокрацията на участието в разширена Европа”,

+

Председателят на БСК Божидар Данев участва в Пленарната сесия на Европейския икономически и социален комитет на 20-21 април 2006 г. в Брюксел.

+

Председателят на БСК Божидар Данев и зам.-председателят на Камарата Дикран Тебеян участваха в Пленарна сесия на Икономическия и социален съвет, на 3 а

+

Председателят на БСК Божидар Данев участва като наблюдател в първия Форум за Гражданското общество в Западните Балкани, организиран от Европейския ико

+

СКК България - ЕС - пленарна сесия

+

Европейски икономически и социален комитет (ЕИСК)