Прогноза за демографското развитие на Република България до 2040 г.

Министерският съвет публикува доклад на Института за изследване на населението и човека при БАН „Прогнози за демографското развитие на Република България в периода 2015-2040 г.“