Изпрати съобщение

Инж. Койчо Русев е учредител и председател на Националната транспортна камара. Роден е в ямболското с. Зорница през 1946 г. Завършил е Техническия университет – София, специалност "Двигатели с вътрешно горене и автомобили", както и Университета по национално и световно стопанство - София, специалност "Икономика на автотранспорта".

Създател е на Български транспортен холдинг АД и досега е Председател на Надзорния съвет на дружетвото.

Носител е на Орден "Народна република България" – І степен, както и на много други отличия.

Вижте БИОГРАФИЯ на Койчо Русев.