Изпрати съобщение

Борсова информационна компания “Капиталов Пазар” ЕООД е 100% собственост на БСК и е специализирана в осигуряването на бизнес информация, икономически анализи, консултации в областта на инвестициите. Дружеството предлага:

BEIS съдържа стандартизирани профили на над 40 000 водещи български фирми, вкл. контактни детайли, мениджъри и свързани с тях лица, основни акционери и съдружници, финансови данни и показатели, борсови котировки, публикации в медиите и др. Клиентите на BEIS имат възможност да ползват онлайн услуги по заявка, вкл. информационни справки с пазарни дялове и контактни данни за отрасъл, сектор и/или продукт, проучване на чуждестранни лица и др.

БИК “Капиталов пазар” ЕООД и БСК са официални представители за България на REFA-Германия. Базовият курс на REFA е на тема: “Оптимизиране на фирменото управление на трудово-производствения процес в условията на пазарна икономика”. Успешно завършилите курса получават сертификати на REFA, което съществено повишава конкурентоспособността и може да се ползва като референция пред германски партньори. Курсът е подходящ за ръководни кадри и водещи специалисти в областта на организацията и управлението на фирмите от всички сектори на икономиката.

БИК “Капиталов пазар” ЕООД предоставя по заявка отраслови и секторни анализи, които се изготвят на тримесечна и годишна база. Анализите съдържат информация за основните тенденции за развитие на съответния отрасъл, данни за реализираните продажби, производство, внос, износ, както и данни за основните производители, износители/вносители, основни чуждестранни и местни пазари.  

“Бизнес Индустрия Капитали” предоставя ежедневно на своите абонати преглед на икономическия печат, основни икономически показатели, борсови котировки, актуална информация за приватизационни и др. процеси, информация за инициативите на БСК. Изданието се разпространява на български и английски език до над 24 000 български и над 3 000 чуждестранни абонати, вкл. търговски представители, инвестиционни компании, анализатори, медии и др.

___________________________________________

Управител на БИК "Капиталов пазар" ЕООД е Жечко Димитров

Жечко Димитров е магистър по "Финанси и кредит" от УНСС - София.

Работил е като експерт в Бюро за оценка на технологиите към Министерския съвет и в "Приватконсулт", бил е счетоводител в "ТМФ сървисиз".

В момента е управител на Борсова информационна компания "Капиталов пазар" и изпълнителен директор на СФБ "Капиталов пазар".

Има специализации в Токио по управление на човешки ресурси, в Чикаго - по операции с фючърси и опции, по оценка на индустриални инвестиционни проекти, по здравословни и безопасни условия на труд.

Жечко Димитров е мениджър и консултант на редица проекти, финансирани по програми на ЕС. Той е програмен директор на проект "Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони”, изпълняван от БСК по ОП "Развитие на човешките ресурси" в периода 2009-2013 г.

Преподава "Борси и борсови операции" в частната професионална гимназия "Банкер" - София. 

Владее английски и руски езици.