Представяне

Асоциацията на българските железопътни превозвачи и интермодални оператори АБЖП е учредена през 2010 г. Към 2011 г. в асоциацията членуват 7 фирми железопътни превозвачи (с българско и чуждо участие), които съвкупно извършват над 27% от товарните железопътни превози и 35% от обема на извършената работата в България.

Асоциацията на българските железопътни превозвачи обединява най-добрите професионалисти от бранша и чрез услугите на своите членове предоставя на товародатели и клиенти ясни и точни условия на превозите, които включват гаранция за високо качество, търговска етика и защита за компенсация на щети.