Миглена Узунова-Цекова
Председател
+3592 950 10 90
Геновева Бакърджиева
Изпълнителен директор
+3592 950 10 90