Миглена Узунова-Цекова
Председател
+3592 950 10 90, +3592 950 10 91
Геновева Бакърджиева
Изпълнителен директор
+3592 950 10 90, +3592 950 10 91

Дейности

Асоциацията организира различни работни семинари, симпозиуми и кръгли маси в областта на развитието на човешките ресурси. БАУРЧР поддържа уеб страница (www.bhrmda.bg), изготвя и разпространява месечен електронен бюлетин за новини и актуална информация в областта на човешките ресурси и дейността на сдружението.

Всяка година БАУРЧР организира конференции с международно участие, на които се представят известни български и чуждестранни практици, консултанти и изследователи в сферата на човешките ресурси, специалисти от големи компании и водещи университети.