Делчо Камбуров
Председател

Представяне

Българската асоциация за хазартни и развлекателни игри (БАРХИ) е най-голямото сдружение на браншовите организации в областта на хазартния бизнес в Република България. БАРХИ е организация с нестопанска цел, създадена през 1999 г.

Членовете ни са лицензирани според българския закон за хазарта собственици на казина, на игрални зали с автомати, организатори на залагания върху спортни състезания и случайни събития, както и производители, вносители и собственици на съоръжения за хазартен бизнес.

 

 

Целите на асоциацията са:

 

  • Да събира и поддържа информация по професионални, правни, икономически и   социални въпроси, свързани с дейността на нейните членове;
  • Да поддържа контакти с държавните органи и институции по въпросите, които  засягат хазартния бизнес;
  • Да представлява и защитава интересите на членовете си пред държавните органи, а също така да съдейства на изпълнителната власт за установяване на прозрачност и публичност за дейността на членовете си;
  • Да поддържа контакти със средствата за масова информация и да се грижи за социалната отговорност, свързана с развитието на хазартния бизнес;
  • Да съдейства за повишаване квалификацията на служителите на членовете на Асоциацията в съответствие с европейските стандарти;  
  • Да установява делови отношения с чуждестранни сродни организации, да участва в международни срещи и договаряния в тази област;
  •  Да извършва маркетингови проучвания, да популяризира дейността на членовете си в чужбина, което би съдействало и за добрия имидж на България.