Бюлетинът "Проучване и добив на нефт и газ" се съставя от Центъра за балкански и черноморски изследвания и съдържа информация за изследвания по въпросите на проучването и добива на нефт и газ, и представя мнения, анализи и информация по темата в балансиран вид.

Заявете безплатен абонамент за получаване на бюлетина по e-mail ТУК!

За повече информация: cbbsinfocenter@gmail.com