Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) провежда анкетно онлайн проучване във връзка с подобряването на данъчната сигурност.

Основната цел на проучването е да се идентифицират специфичните въпроси по отношение на данъчната политика за бъдещия международен данъчен ред и да се набележат ефективни мерки за по-сигурна и предвидима данъчна система.

Правителствата на държавите от Г20/ОИСР, както и Европейската комисия разглеждат данъчната сигурност като един от ключовите фактори за насърчаване на инвестициите, търговията, икономическия растеж и развитие. В тази връзка е стартиран проект от ОИСР и е разработен въпросник, като очакванията са бизнесът и другите заинтересовани страни да допринесат със своя опит, експертиза и предложения за повишаване на данъчната сигурност.

Проучването е строго поверително и анонимно, като обобщените резултати от него ще бъдат включени в анализ на ОИСР и представени на срещата на финансовите министри на Г20 през юли 2017 г.

Въпросникът и информацията за проучването са публикувани ТУК, а срокът за попълване на въпросника е 16 декември 2016 г.


Анкетно проучване на ОИСР във връзка с подобряването на данъчната сигурност
Добави мнение