Съгласно изискванията, описани в стандарта БДС 12:2010 „Българско кисело мляко” по отношение на опаковките от полимерни материали, предназначени за контакт с храни, производителите на българско кисело мляко могат да използват само полистиренови кофички. В тази връзка „Обединена млечна компания” – Пловдив, „Димитър Маджаров – 2” ЕООД и „Полидей – 2” ООД правят предложение за изменение на стандарта, като се включат в него всички опаковки, произведени от материали, предназначени за контакт с храни, съгласно българското и европейско законодателство. 

Всеки заинтересован може да представи становище по предложението на Мария Христова, секретар на БИС/ТК 32 „Селскостопански и хранителни продукти”, на имейл: maria.hristova@bds-bg.org, тел. 02/81 74 588

Поради повишения обществен интерес срокът за предоставяне на становища по предложението за изменение на стандарта се удължава до 31.05.2017 г. 

За повече информация тук.


Обществено допитване по предложение за изменение на БДС 12:2010
Добави мнение