Обществено допитване по предложение за изменение на БДС 12:2010
Добави мнение

Съгласно изискванията, описани в стандарта БДС 12:2010 „Българско кисело мляко” по отношение на опаковките от полимерни материали, предназначени за контакт с храни, производителите на българско кисело мляко могат да използват само полистиренови кофички. В тази връзка „Обединена млечна компания” – Пловдив, „Димитър Маджаров – 2” ЕООД и „Полидей – 2” ООД правят предложение за изменение на стандарта, като се включат в него всички опаковки, произведени от материали, предназначени за контакт с храни, съгласно българското и европейско законодателство. 

Всеки заинтересован може да представи становище по предложението на Мария Христова, секретар на БИС/ТК 32 „Селскостопански и хранителни продукти”, на имейл: maria.hristova@bds-bg.org, тел. 02/81 74 588

Поради повишения обществен интерес срокът за предоставяне на становища по предложението за изменение на стандарта се удължава до 31.05.2017 г. 

За повече информация тук.