Качество и безопасност на храните
Добави мнение

Проекти за нормативни промени в сферата на качеството и безопасността на храните, предложени за обществено обсъждане

- Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2016 г. за условията и реда за изпълнение и контрол на промоционални програми за земеделски и хранителни продукти - срок до 16.5.2018 г.  

Внесени в НС законопроекти в сферата на качеството и безопасността на храните