Качество и безопасност на храните
Добави мнение

Проекти за нормативни промени в сферата на качеството и безопасността на храните, предложени за обществено обсъждане

- Проект на ПМС за изм. и доп. на Наредбата за условията и реда за прилагане на схема за предоставяне на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема ”Училищен плод” и Схема „Училищно мляко", приета с ПМС № 251 от 2016 г. - срок до 28.1.2019 г.  

Внесени в НС законопроекти в сферата на качеството и безопасността на храните