29.11.2012

Българският Съвет за Устойчиво Развитие организира семинар на тема „Оценка на жизнен цикъл на продукти (LCA) – теория и възможности за приложение“. Oбучението предвижда запознаване с методологията за Оценка на жизнения цикъл (англ. Life Cycle Assessment - LCA) на продукти, дефинирана от серията международни стандарти ISO 14040 и ISO 14044.

Участниците ще бъдат запознати с основните етапи при изготвянето на LCA оценки, ще бъдат показани примери за приложение на този инструмент от гледна точка на производството и употребата на разнообразни продукти и връзката му с устойчивото строителство . Ще бъдат разгледани основните етапи при изработването на Декларациите за екологично въздействие (англ. Environmental Product Declarations – EPD), въглероден и воден отпечатък.

Семинарът ще бъде представен от denkstatt България, част от базираната в Австрия denkstatt GmbH - една от най-опитните консултантски компании в сферата на устойчивото развитие и управлението на околната среда в Централна и Източна Европа. Denkstatt България е водеща консултантска фирма в страната, която предлага стратегии за корпоративна устойчивост. С дейността си подкрепя организациите в стремежа им да отговорят на съвременните екологични и социални предизвикателства и въвеждането на иновативни управленски техники.

След обучението, участниците:

- ще познават основните инструменти, използвани в практиката и водещи до намаляване на екологичното

въздействие от дейността на дадена компания или отделен продукт;

- ще придобият необходимите знания за интерпретиране на резултатите от LCA анализи на различни продукти;

- ще придобият по-добра представа за прилагането на LCA при вземане на решения в практиката;

- ще подобрят разбирането си за значението на LCA при прилагането им в проектирането на устойчиви сгради;

- ще придобият по-добра представа как да тълкуват информацията, предоставена от различни инструменти за комуникация с потребителите.

За допълнителна информация и записване:

тел. : +359 2 964 13 20;

е-mail: education@bgbc.bg

 

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Семинар