Форум

Cleantech Bulgaria и Green Academy  организират събитието „Зелена кариера“. То има за цел да срещне студенти с компании от различни сектори  и да представи техните зелени политики в сферата на  енергетиката, устойчиво строителство и архитектура, корпоративна социална отговорност, чисти технологии и иновации, околната среда, управление на отпадъци, производство и реализация на зелени продукти и услуги и др.

Събитието „Зелена кариера” ще се проведе на 28 ноември, начало 10 часа. Мястото е иновативното пространство на  Бетахаус, гр. София.  Официални гости на откриването ще бъдат главни експерти от Министерството на околната среда и водите и Министерството на труда и социалната политика и управителя на Green Аcademy.

Акценти в програмата ще са:

Green Business Pitch – панелът ще представи „зелените” бизнес политики на 12 компании от 6 сектора и възможностите за кариерно развитие, които те предлагат. Някои от компаниите, които ще присъстват са Прокредит Банк, Екопак, Tishman International, Denkstatt и други.

Green University Pitch – 7 български университета ще представят своите магистърски програми в сферата на зелената икономика и възможностите за професионално развитие, които те предлагат. Измежду мегистърските програми ще можете да немирите: „ Екоикономика” на Университета за национално и световно стопанство, "Електрическа енергия от ВЕИ" на Технически университет, гр. София , „Корпоративна социална отговорност „на Висше училище по затраховане и финанси, „Устойчиво градско развитие" на Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" и други.

Green Career Mile - алея на "зелената" кариера ще представи конкретни зелени работни места.

Според проучвания на Института за икономически изследвания в България, интереса наработодателите за разкриване на  зелени работни места расте чувствително през последните 4 години. През 2011 г. и 2012 г., са разкрити съответно 902 и 341 зелени работни. Според Министерството на околната среда и водите (МОСВ) през последните 3 години са разкрити над 1000 работни места в сектора на управление на отпадъците.  Според същото проучване все повече традиционни индустрии в България започват да насочват дейността си към устойчивото корпоративно развитие и отговорността към околната среда.

“Зелена кариера” ще активизира връзката между българския бизнес, университетите и  студентите, изучаващи “зелени” специалности. Ако  сте студент, които желае да се развива в тази сфера, можете да се включите в проекта, като попълните онлайн анкета, насичена към компании и студенти

Регистрирайте се за събитието безплатно ТУК  и грабнете шанса да стартирате "зелена" кариера в България.

Повече за събитието можете да прочетете ТУК .

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.