На 28 септември 2017 г. (четвъртък), от 11.00 часа,
в конферентната зала на БСК (ул. Алабин 16-20, ет.1)

ще се проведе пресконференция на тема: 

ДИНАМИКА НА СИВАТА ИКОНОМИКА 2007-2016 г. 

Ще бъде представено най-новото изследване на БСК за измененията в нивото на сивата икономика в периода 2007-2016 г., при отчитане на структурни и/или други промени в икономиката (в т.ч. промени в данъчната, осигурителните и други системи). 

Ще участват:

Божидар Данев – изпълнителен председател на БСК

Камен Колев – заместник-председател на БСК

Силвия Тодорова – директор „Индустриално развитие“ в БСК

 

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Пресконференция: Динамика на сивата икономика 2007-2016 г.