Президентът на Република България г-н Румен Радев ще проведе официално посещение в гр. Варшава, Република Полша, в периода 4-5 октомври 2017 г.

В рамките на посещението, на 5 октомври 2017 г., ще се проведе бизнес форум с двустранни срещи между представители на деловите среди на България и Полша. Бизнес форумът има за цел да насърчи директните контакти между българския и полския бизнес при създаване на благоприятни условия за развитие на двустранните търговско-икономически отношения, производствено коопериране, внедряване на добри производствени и търговски практики, създаване на бизнес партньорства, трансфер на знания и технологии и др.

Събитието е предварително съгласувано с полската страна и с Посолството на Република България в Полша.

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) сформира бизнес делегация от представители на български предприятия от следните сектори на икономиката: машиностроене, включително автомобилостроене (части и елементи), мехатроника, електроника и електротехника, продукти и услуги на информационните и комуникационните технологии, строителство, транспорт и логистика, хранително-вкусова промишленост, биотехнологии, химия, фармация и медицинска апаратура, туризъм и др.

Организацията по цялостното пътуване на бизнес делегацията, в т.ч. настаняване, вътрешни трансфери и участие в бизнес форума с двустранни срещи, се осъществява от ИАНМСП, със съдействието на Посолството на Република България във Варшава и партньорските на ИАНМСП организации на място.

Пътуването ще се осъществи с чартърен полет на Авиоотряд 28, като всички разходи, свързани с хотелското настаняване, застраховката на командированите лица и дневни, са за сметка на участниците. 

Желаещите за участие в делегацията компании следва да заявят предварителен интерес, като изпратят попълнена приложената регистрационна форма.

На регистриралите се фирми допълнително ще бъде изпратена информация с финансовите параметри на посещението, както и подробна програма.

Краен срок за регистрация: 29.09.2017 г.

 

Лице за контакт:

Светла Запрянова

Дирекция „Интернационализация на МСП“

тел.: 02/940 7975

e-mail: s.zapryanova@sme.government.bg

 

ФОРМА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

 

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Бизнес делегация, придружаваща президента г-н Румен Радев, ще се проведе в периода 4-5 октомври 2017 г. във Варшава, Полша