На 21 март 2018 г., в Брюксел, ще се проведе Трипартитна среща на върха, с участието на европейските социални партньори.

Изпълнителният председател на БСК Божидар Данев, който е и вицепрезидент на BusinessEurope, ще е говорител по време на форума (в 15.25 CET), от името на европейския бизнес. Изказването на  г-н Данев ще е на тема "Икономическо и социално сближаване за укрепване на растежа и устойчивостта".

Основната тема на пролетната социална среща на върха е постигане на резултати в областта на Европейския стълб на социалните права, за да се укрепят достиженията на правото в социалната област и да се постигнат по-ефективни права за гражданите.

Обсъжданията на тази среща ще се съсредоточат върху три области:

  • засилването на иновациите, създаването на работни места и социалната справедливост в многогодишната финансова рамка
  • новите форми на труд: предизвикателствата и възможностите за заетост и социален диалог
  • икономическото и социалното сближаване с цел укрепване на растежа и устойчивостта

Трипартитната среща на върха е форум за диалог между институциите на ЕС на равнище председатели и европейските социални партньори на равнище висше ръководство.

Срещата на върха се председателства съвместно от председателя на Европейския съвет, председателя на Европейската комисия и държавния или правителствения ръководител на държавата, изпълняваща ротационното председателство (в конкретния случай това е министър-председателят на България).

Участващите социални партньори са:

  • BusinessEurope, чийто член от българска страна е БСК,
  • Европейският център на работодателите и предприятията с публично участие и предприятията, предоставящи услуги от общ интерес (CEEP), в който членува АИКБ,
  • Европейската асоциация на занаятчиите, малките и средните предприятия (UEAPME), в която членуват ССИ и СПБ
  • Европейската конфедерация на профсъюзите (ETUC) и Eurocadres, в които членува КНСБ.

Вижте форума в календара на Българското европредседателство ТУК

Вж. Проект на програма [en]

В 17.15 ч. (CET) ще се проведе пресконференция за резултатите от срещата.
В пресконференцията ще участват председателят на Европейския съвет Доналд Туск, българският премиер Бойко Борисов, председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер, президентът на BusinessEurope Ема Марчегалия и генералният секретар на Европейската конфедерация на профсъюзите Лука Визирани.
Пресконференцията ще бъде излъчвана на живо ТУК

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Трипартитна среща на върха