Форум с международно участие „Енергийна ефективност - възможности и предизвикателства пред общините и бизнеса в Република България“

Форум с международно участие „Енергийна ефективност - възможности и предизвикателства пред общините и бизнеса в Република България“ ще се проведе на 16 и 17 май 2018 г., в зала „Киев“ на парк-хотел „Москва“ – София.

ПРОГРАМА I Регистрационна форма

Участниците във форума ще имат възможност:

  • Да се срещнат с най-добрите специалисти в областта на енергийната ефективност в България и да получите информация за възможностите за финансиране на проекти по Оперативните програми на ЕС.
  • Да се запознаят с директивите на ЕС, националните планове и програми, както и процеса по одит на европейските проекти.
  • Да поставят директно въпроси към представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, и да научат първи най-важното за възможностите пред общините до края на програмния период.
  • Да научат кои са начините за изграждане на успешни партньорства между общините и бизнеса при изпълнение на проекти с прилагане на мерки за енергийна ефективност.
  • Да получат информация за добри практики при публично-частното партньорство, създаване на План за действие за устойчиво енергийно развитие, механизми за съфинансиране на проекти по енергийна ефективност.
  • Да получат информация за европейски практики и стратегии на регионално и местно равнище - успешни примери от Австрия и други държави. Австрийската енергийна агенция е водещ партньор на форума.

За участие молим да попълните регистрационния формуляр и да го изпратите на адрес m.misheva@dmibg.com в срок до 13 май 2018 г.

Цена за един участник – 150,00 лв. без ДДС:

  • за 2 регистрации – отстъпка в размер на 15%,
  • за 3 и повече регистрации – отстъпка в размер на 30%

Регистрацията включва: вход за събитието, рекламни и печатни материали, материали за писане, достъп до електронната система с материали за събитието, качени в нея преди и след него.

За допълнителни въпроси и информация: тел. 0884 753 358.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.