EBAN Sofia Annual Congress

EBAN Annual Congress е едно от най-големите и международни събития за бизнес ангели в Европа, обединявайки най-изтъкнатите бизнес ангели, предприемачи и представители на общественото мнение.

Тази година събитеието ще се проведе в София на 25-27 юни, където ще вземат участие над 300 участници от ранния етап на инвестиционния пазар, както и 50 стартиращи компании от цяла Европа и извън нея.

Участието в EBAN Sofia Annual Congress 25-27 юни ще позволи на стартиращите фирми да се свържат с потенциални инвеститори и партньори.

Кой може да участва?

  • Компания в начална фаза (не повече от 5 години)
  • Startups търсещи инвестиции, равни или над 50 000 евро
  • Фирми от следните сектори: цифрова икономика (ICT, IoT, Big Data, AI, AR/VR), Енергетика, FinTech, InsurTech, космически технологии и социално въздействие.

Краен срок за регистрация: 1май 2018 г.

За регистрация: ТУК

Сайт на събитието: ТУК

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.