Конкурс за национална награда за социални иновации

Министерството на труда и социалната политика обявява конкурс за Национална награда за социални иновации. Основна цел на инициативата, която се организира за трета поредна година, е да се насърчи развитието на социалните иновации в подкрепа на социалната икономика и социалното предприемачество. По този начин ще се повиши видимостта и ролята на социалните предприятия. Ще бъдат отличени социални предприятия, кооперации, образователни и научни институции и организации в сектора на социалната икономика. 

През настоящата година конкурсът се обявява за категориите:

  • социални иновации, свързани със заетост;
  • социални иновации, свързани със социално включване;
  • социални иновации, свързани с предоставяне на социални продукти и услуги. 

Ще бъдат връчени до три награди - първа, втора и трета (почетен плакет).

Крайният срок за кандидатстване е 17.30 часа на 12.10.2018 г.

Предложенията се подават на следния електронен адрес: si_nagrada@mlsp.government.bg.

До участие се допускат физически лица, граждани на България, и юридически лица, регистрирани в България. 

Кандидатите трябва да представят следните документи:

  • формуляр за кандидатстване (по образец);
  • декларация (свободен текст), с която се удостоверява оригиналността на идеята. 

Подробности за конкурса можете да откриете ТУК.

 

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.