Националният съвет за тристранно сътрудничество ще проведе тържествено заседание, на което ще отбележи 100-годишния юбилей на Международната организация на труда утре, 18 април, в Гранитна зала на Министерския съвет.

Участие в заседанието ще вземе г-н Маурицио Буси, заместник регионален директор на Международното бюро по труда за Европа и Централна Азия.

БСК ще бъде представена от Радосвет Радев - председател на УС, и Димитър Бранков - зам.-председател.

П Р О Г Р А М А

18 април 2019 г.

Гранитна зала, Министерски съвет

 

 

11:00 – 11:10

Официално откриване

Г-жа Марияна Николова,     заместник     министър-председател по икономическата и демографската политика и председател на Националния съвет за тристранно сътрудничество

 

11:10 – 11:20

 

Изказване по повод 100-годишния юбилей на МОТ

Г-н Бисер Петков, министър на труда и социалната политика

 

11:20 – 12:00

Доклад на Глобалната комисия на МОТ за бъдещето на труда „Да работим за по-светло бъдеще“ – презентация

Г-н Маурицио Буси, заместник регионален директор на Международното бюро по труда за Европа и Централна Азия

 

12:00 – 12:45

 

 

 

12:45 – 13:30

 

 

13:30 – 13:45

 

 

 

 

 

 

 

Дискусия на тема „100 години МОТ – приносът на България към дейността на организацията в контекста на бъдещето на труда“

 

Дискусия на тема „100 години тристранен диалог – приемственост и устойчивост“

 

Закриване на тържественото заседание

Заключителни думи

Г-жа Марияна Николова,     заместник     министър-председател по икономическата и демографската политика и председател на НСТС

Г-н Бисер Петков, министър на труда и социалната политика

 

 

 

 

 

 

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Тържествено заседание на НСТС по повод 100 г. МОТ