19.09.2021 - 22.09.2021


Световният конгрес по безопасност и здраве при работа представлява глобален форум за превенция. Той се провежда на всеки три години и през 2021 г. е ред на Канада да приветства глобалната общност за превенция. Конгресът е ключов глобален форум за обмен на информация и мнения от експерти в областта на безопасността и здравето, представители на компании и служители, лица, вземащи решения от държавни и публични власти, социални партньори и всеки, който е активен в областта на безопасността и здравето при работа.

Допълнителна информация

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

XXII Световен конгрес по безопасност и здраве при работа