13.04.2021

Тази конференция на високо ниво има за цел да даде представа за това как интелигентността на уменията може да допринесе за разбирането на настоящите предизвикателства (дигитална, зелена, демография и други) и да подкрепи национални и регионални политики при разработването на по-добро професионално образование и обучение (ПОО) и политики за умения.

Форумът, също така, ще направи равносметка на работата по разузнаване на уменията на Европейския център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) досега и ще разгледа възможните начини за укрепването му в близко бъдеще, за да го направи по-подходящ и ориентиран към хората, в съответствие с амбициите, посочени в Програмата за умения за 2020 г.

Вижте повече ТУК.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Ориентиране към бъдещето: Към по-интелигентна и ориентирана към хората интелигентност на уменията