12.10.2021 - 31.10.2021

Ideas Powered for Business на Фонда за МСП е схема за отпускане на безвъзмездни средства с бюджет от 20 млн. евро, чиято цел е да подпомага достъпа на малките и средните предприятия (МСП) в Европа до права на интелектуална собственост.

Инициатива на Европейската комисия, Фондът за МСП се изпълнява от EUIPO и е насочен към подкрепа на предприятията за развитие на стратегиите им за ИС и закрила на правата им на ИС на национално, регионално или европейско равнище. 

Какви са ползите?

  • На всяко МСП могат да бъдат възстановени максимум 1500 EUR.
  • Възстановяват се 75 % от разходите за услуги за предварителна диагностика на ИС (IP Scan)
  • Възстановяване на 50 % от разходите за основните такси за заявки за марки и дизайни 

Фондът е в последния си времеви прозорец за 2021 година, който ще бъде отворен до 31 октомври. 

Повече информация можете да намерите тук.

За кандидатстване кликнете тук.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Възстановете до 1,500 евро от разходите си за защита на интелектуалната собственост