Българската стопанска камара наблюдава с тревога случващото се в осигурителната система на страната. Като част от тристранния диалог (между държавата и синдикатите) БСК нееднократно е поставяла въпросите, свързани с осигурителната система на страната.

БСК отчита следните проблеми в осигурителната система:

 1. Деформации при прилагането на основните принципи на пенсионното и социалното осигуряване.
 2. Смесване на финансовите потоци от пенсионното осигуряване с тези за социалното подпомагане.
 3. Не се отчитат своевременно тревожните тенденции в заетостта и демографското състояние.
 4. Нарушени принципи на управлението на системата – подмяна на трипартитното начало с държавно доминиране.
 5. Деформиране на пряката връзка между направените осигурителни вноски, размера на отпуснатите пенсии и срокa за тяхното получаване.
 6. Съществени проблеми с финансирането на ранното пенсиониране.
 7. Неконтролируемо нарастване на броя на отпуснатите пенсии за „инвалидност”.
 8. Липсват икономически стимули за увеличаване на приноса към осигурителната система.
 9. Загуба на доверие към осигурителната система от голяма част от осигурените.
 10. Делът на „сивия сектор” в осигурителната система устойчиво се запазва.
 11. Сериозен и постоянно нарастващ дефицит в Държавното обществено осигуряване.
 12. Липсва обективна информация относно състоянието на осигурителната система.
 13. Липсват гаранции за средствата на осигурените лица в пенсионните фондове.
 14. Липсата на конкуренция между пенсионните фондове не позволява да се гарантира качество на обслужване на осигурените лица.

За да се случат жизненоважните реформи в осигурителната и пенсионната система, Българската стопанска камара предлага:

 1. „Почистване“ на осигурителната система от всички социални плащания, които нямат общо с осигурителния принос, а са с характер на социално подпомагане.
 2. Ограничаване на мащабните злоупотреби с придобиването на т.нар. „инвалидни пенсии“.
 3. Промяна в условията на осигуряване и право на придобиване на пенсия на заетите в сигурността, отбраната и правосъдието (чл. 69 от КСО), включително:
 • Обособяване на фонд в Държавното обществено осигуряване, който да оперира със средствата от осигуровки на заетите по чл. 69 от КСО.
 • Въвеждане на минимална възраст за пенсиониране на всички кадрови военнослужещи и държавни служители по Закона за МВР и другите специални закони.
 • Прекатегоризиране на заетите в отбраната, сигурността и правосъдието, като се приложи диференциран подход в зависимост от степента на сложност, риск на положения труд, звание и длъжност, където е приложимо.
 1. Отмяна на II категория труд и промяна на критериите за риск и тежест на труда при I категория труд.
 2. Да се преустанови въведеното като антикризисна, временна мярка задължение на работодателите да заплащат първите 3 дни болничен на работещите.
 3. Държавата, в качеството й на работодател, да внася в Държавното обществено осигуряване редовно и в пълния размер на осигурителните вноски за съответните категории осигурени лица.
ГЕРБ и Патриотите подкрепиха промените за пенсионните фондове

ГЕРБ и Патриотите подкрепиха промените за пенсионните фондове

+
Преговори за определяне на минималния осигурителен доход (МОД) за 2018 г.

Преговори за определяне на минималния осигурителен доход (МОД) за 2018 г.

+
Правителството одобри законопроект за промени в Кодекса за социално осигуряване

Правителството одобри законопроект за промени в Кодекса за социално осигуряване

+
Григор Димитров пред „Труд“: С пенсиите властта гази основни принципи на осигуряването

Григор Димитров пред „Труд“: С пенсиите властта гази основни принципи на осигуряването

+
Григор Димитров: Да не прибързваме с промените в КСО, да изчакаме резултатите от стрес тестовете

Григор Димитров: Да не прибързваме с промените в КСО, да изчакаме резултатите от стрес тестовете

+
Горанов отстъпи за втората пенсия

Горанов отстъпи за втората пенсия

+
Григор Димитров, БСК: Нямаме информация за вълна на ранно задължително пенсиониране

Григор Димитров, БСК: Нямаме информация за вълна на ранно задължително пенсиониране

+
Григор Димитров: Парите за здраве не стигат и се разпределят неправилно

Григор Димитров: Парите за здраве не стигат и се разпределят неправилно

+
Минималните осигурителни прагове узаконяват сивата икономика, затова трябва да бъдат премахнати

Минималните осигурителни прагове узаконяват сивата икономика, затова трябва да бъдат премахнати

+
Граждани искат омбудсманът да сезира КС за прехвърлянето на пенсионни активи

Граждани искат омбудсманът да сезира КС за прехвърлянето на пенсионни активи

+
Над 87 хил. души са променили пенсионния си фонд през първата половина на 2015 г.

Над 87 хил. души са променили пенсионния си фонд през първата половина на 2015 г.

+
100 работещи издържат 78 пенсионери

100 работещи издържат 78 пенсионери

+
Йордан Христосков: Има риск НОИ да плаща еднакви пенсии след 10 години

Йордан Христосков: Има риск НОИ да плаща еднакви пенсии след 10 години

+
По-високите разходи свиват печалбата на пенсионните дружества през тримесечието

По-високите разходи свиват печалбата на пенсионните дружества през тримесечието

+
Божидар Данев за пенсионната система: Нещата са драматични

Божидар Данев за пенсионната система: Нещата са драматични

+
Проблемът в пенсионната реформа не е във възрастта, а в осигурителния стаж

Проблемът в пенсионната реформа не е във възрастта, а в осигурителния стаж

+
Б. Данев: Всички социални плащания да бъдат извадени от пенсионно-осигурителната система

Б. Данев: Всички социални плащания да бъдат извадени от пенсионно-осигурителната система

+
Б. Данев: Всички социални плащания да бъдат извадени от пенсионно-осигурителната система

Б. Данев: Всички социални плащания да бъдат извадени от пенсионно-осигурителната система

+
Григор Димитров: 1.5 милиард годишно за инвалидни пенсии - прекомерно скъпо удоволствие

Григор Димитров: 1.5 милиард годишно за инвалидни пенсии - прекомерно скъпо удоволствие

+
Божидар Данев: Т. нар. пенсионна реформа цели увеличаване приходите на НОИ

Божидар Данев: Т. нар. пенсионна реформа цели увеличаване приходите на НОИ

+
Работодателите с позиция по предложенията на МТСП за пенсионна реформа

Работодателите с позиция по предложенията на МТСП за пенсионна реформа

+
Григор Димитров: Посоката на промените в пенсионния модел е вярна

Григор Димитров: Посоката на промените в пенсионния модел е вярна

+
Предложените от МТСП промени ще стабилизират пенсионната система и ще повишат пенсиите

Предложените от МТСП промени ще стабилизират пенсионната система и ще повишат пенсиите

+
Пенсионната реформа - препъникамък за българското правителство

Пенсионната реформа - препъникамък за българското правителство

+
EuroActiv: Пенсионната система заплашва до десет години да погълне до 70 % от държавния бюджет на България

EuroActiv: Пенсионната система заплашва до десет години да погълне до 70 % от държавния бюджет на България

+
Осигурени с 391 млн. лв. по сметките смениха пенсионния фонд

Осигурени с 391 млн. лв. по сметките смениха пенсионния фонд

+
Божидар Данев: За да има демокрация, трябва да има децентрализация

Божидар Данев: За да има демокрация, трябва да има децентрализация

+
Предложението за увеличение на възрастта за пенсиониране с по 6 месеца годишно не беше прието

Предложението за увеличение на възрастта за пенсиониране с по 6 месеца годишно не беше прието

+
Божидар Данев: Обещаните реформи закъсняват

Божидар Данев: Обещаните реформи закъсняват

+
Работодателските организации с предложения по пенсионната реформа

Работодателските организации с предложения по пенсионната реформа

+
В 1.6 млн. партиди за втора пенсия цяла година не са внасяни пари

В 1.6 млн. партиди за втора пенсия цяла година не са внасяни пари

+
Димитър Бранков: Нужна е прекатегоризация на труда

Димитър Бранков: Нужна е прекатегоризация на труда

+
Пенсии и реформи на парче

Пенсии и реформи на парче

+
Губят ли пенсионните дружества и защо ги обвиняват в това?

Губят ли пенсионните дружества и защо ги обвиняват в това?

+
Доходността на всички пенсионни фондове е над минималната

Доходността на всички пенсионни фондове е над минималната

+
Над 50% от българите не биха сменили пенсионния си фонд

Над 50% от българите не биха сменили пенсионния си фонд

+
Гр. Димитров: Години наред пенсионната система се ползва за политически цели. Нужни са дългосрочни реформи!

Гр. Димитров: Години наред пенсионната система се ползва за политически цели. Нужни са дългосрочни реформи!

+
Десет неистини за пенсионната система

Десет неистини за пенсионната система

+
Димитър Бранков: Възрастта за пенсиониране трябва да се увеличава поетапно

Димитър Бранков: Възрастта за пенсиониране трябва да се увеличава поетапно

+
Григор Димитров: Не сме съгласни с увеличаване на пенсионните вноски

Григор Димитров: Не сме съгласни с увеличаване на пенсионните вноски

+
Кой как управлява пенсионните фондове?

Кой как управлява пенсионните фондове?

+
Божидар Данев: Държавата е изпуснала управлението на Сребърния фонд

Божидар Данев: Държавата е изпуснала управлението на Сребърния фонд

+
На кого не са нужни пенсионните фондове?

На кого не са нужни пенсионните фондове?

+
2 милиона българи ще плащат вече по-високи осигуровки

2 милиона българи ще плащат вече по-високи осигуровки

+
Правителството обеща поправки на прокараните пенсионни поправки

Правителството обеща поправки на прокараните пенсионни поправки

+
Пенсионната промяна - къде е грешката?

Пенсионната промяна - къде е грешката?

+
Президентът със становище относно пенсионната реформа

Президентът със становище относно пенсионната реформа

+
БСК настоя за президентско вето върху промените в пенсионната система

БСК настоя за президентско вето върху промените в пенсионната система

+
Пенсионните дружества ще имат все по-голяма роля за капиталовия пазар

Пенсионните дружества ще имат все по-голяма роля за капиталовия пазар

+
Григор Димитров: По-плавно увеличение на пенсионната възраст

Григор Димитров: По-плавно увеличение на пенсионната възраст

+
Осигуровките на 52 хил. души се вдигат с 4.5%

Осигуровките на 52 хил. души се вдигат с 4.5%

+
Осигуровките скачат с 2%

Осигуровките скачат с 2%

+
Гарантират пенсиите като депозитите

Гарантират пенсиите като депозитите

+
Актуализацията на бюджета - липса на професионализъм или зависимост

Актуализацията на бюджета - липса на професионализъм или зависимост

+
БСК е против увеличаване на МРЗ, МОД и осигурителните вноски

БСК е против увеличаване на МРЗ, МОД и осигурителните вноски

+
Работодатели: Десетки хиляди са без работа заради високите осигуровки

Работодатели: Десетки хиляди са без работа заради високите осигуровки

+
Пенсионерите намаляват, дефицитът в пенсионната система расте

Пенсионерите намаляват, дефицитът в пенсионната система расте

+
Частните пенсионни фондове преодоляха кризата

Частните пенсионни фондове преодоляха кризата

+
БСК алармира за политическа корупция, пазарни злоупотреби и неработещи институции

БСК алармира за политическа корупция, пазарни злоупотреби и неработещи институции

+
Обсъждат вариант за повишение на осигуровките за пенсия и безработица с 1%

Обсъждат вариант за повишение на осигуровките за пенсия и безработица с 1%

+
Пенсионната система е пред колапс

Пенсионната система е пред колапс

+
Конституционният съд отмени единната сметка за данъците и осигуровките

Конституционният съд отмени единната сметка за данъците и осигуровките

+
Стажът ще се признава за пенсия

Стажът ще се признава за пенсия

+
Броят на осигурените пада с над 50 000 души догодина

Броят на осигурените пада с над 50 000 души догодина

+
Реформата е увеличила над два пъти пенсионерите с инвалидни пенсии

Реформата е увеличила над два пъти пенсионерите с инвалидни пенсии

+
500 млн. лв. са невнесените осигуровки

500 млн. лв. са невнесените осигуровки

+
Увеличаването на възрастта за пенсиониране е неизбежно

Увеличаването на възрастта за пенсиониране е неизбежно

+
НОИ предлага 2 варианта за увеличение на възрастта за пенсиониране

НОИ предлага 2 варианта за увеличение на възрастта за пенсиониране

+
Организации искат строг контрол на осигурителните вноски

Организации искат строг контрол на осигурителните вноски

+
Възрастта за пенсиониране - според продължителността на живота

Възрастта за пенсиониране - според продължителността на живота

+
Григор Димитров: Трябва да има обективни показатели за автоматичното нарастване на възрастта за пенсиониране

Григор Димитров: Трябва да има обективни показатели за автоматичното нарастване на възрастта за пенсиониране

+
Неплащането на осигуровки няма да се инкриминира, реши НС

Неплащането на осигуровки няма да се инкриминира, реши НС

+
За промените в пенсионната система и младежката безработица

За промените в пенсионната система и младежката безработица

+
Божидар Данев: Държавата кофинансира пенсионното осигуряване

Божидар Данев: Държавата кофинансира пенсионното осигуряване

+
Купуването на пенсионен стаж става все по-трудно

Купуването на пенсионен стаж става все по-трудно

+
Камен Колев: Санкции за укриване на осигуровки има, не бива да натежаваме излишно обстановката

Камен Колев: Санкции за укриване на осигуровки има, не бива да натежаваме излишно обстановката

+
БСК: Мерките срещу укриване на осигуровки трябва да отчитат продължаващото влошаване на икономическите условия

БСК: Мерките срещу укриване на осигуровки трябва да отчитат продължаващото влошаване на икономическите условия

+
Парламентът въведе възрастов критерий за пенсионирането на военни

Парламентът въведе възрастов критерий за пенсионирането на военни

+
Увеличиха пенсиите

Увеличиха пенсиите

+
Божидар Данев: Работникът също трябва да търпи санкции за укритите осигуровки

Божидар Данев: Работникът също трябва да търпи санкции за укритите осигуровки

+
Вноската за втора пенсия да скочи

Вноската за втора пенсия да скочи

+
Божидар Данев: Пенсионната ни система e силно деформирана и се нуждае от радикална реформа

Божидар Данев: Пенсионната ни система e силно деформирана и се нуждае от радикална реформа

+
БСК приветства въвеждането на единна данъчно-осигурителна сметка

БСК приветства въвеждането на единна данъчно-осигурителна сметка

+
Пенсиите ще са най-голямото предизвикателство пред бюджет '2013

Пенсиите ще са най-голямото предизвикателство пред бюджет '2013

+
Трябва да се вдига още не само възрастта, а и стажът за пенсия за жените

Трябва да се вдига още не само възрастта, а и стажът за пенсия за жените

+
Божидар Данев: Увеличението на по-високите пенсии с по-малък процент, демотивира хората да плащат осигуровки

Божидар Данев: Увеличението на по-високите пенсии с по-малък процент, демотивира хората да плащат осигуровки

+
Диференцираният подход за индексиране на пенсиите наказва коректните и поощрява некоректните

Диференцираният подход за индексиране на пенсиите наказва коректните и поощрява некоректните

+
НОИ е спестил от пенсии, безработица и майчинство

НОИ е спестил от пенсии, безработица и майчинство

+
ЕС със сериозни критики за пенсионната ни система и образованието

ЕС със сериозни критики за пенсионната ни система и образованието

+
Задължителни пенсионни реформи в ЕС

Задължителни пенсионни реформи в ЕС

+
С 4,04% нарастват осигурените лица в пенсионните фондове

С 4,04% нарастват осигурените лица в пенсионните фондове

+
Божидар Данев: Укриването, а не неплащането на заплати и осигуровки може да бъде криминализирано

Божидар Данев: Укриването, а не неплащането на заплати и осигуровки може да бъде криминализирано

+
Промени от 2013-та при заплати, пенсии и болнични

Промени от 2013-та при заплати, пенсии и болнични

+
ЕК: Внимавайте с парите за пенсии

ЕК: Внимавайте с парите за пенсии

+
Има ли политическа воля и решимост за промени в пенсионната система?

Има ли политическа воля и решимост за промени в пенсионната система?

+
Реформите в пенсионната система трябва да се правят плавно и след диалог и постигане на обществен консенсус

Реформите в пенсионната система трябва да се правят плавно и след диалог и постигане на обществен консенсус

+
БСК за ефективна реформа на пенсионно-осигуритената система

БСК за ефективна реформа на пенсионно-осигуритената система

+
Божидар Данев:

Божидар Данев: "Бизнес класата" в осигурителната система се плаща, а не се раздава от политиците

+
Разговор в студиото на БНТ за увеличението на възрастта за пенсиониране

Разговор в студиото на БНТ за увеличението на възрастта за пенсиониране

+
Божидар Данев: Пенсионната система се нуждае от по-малко привилегии и повече прозрачност

Божидар Данев: Пенсионната система се нуждае от по-малко привилегии и повече прозрачност

+
Данев: Бюджетът е предпазлив, а реформите - плахи

Данев: Бюджетът е предпазлив, а реформите - плахи

+
Увеличават възрастта за пенсиониране от 2012 г.?

Увеличават възрастта за пенсиониране от 2012 г.?

+
Божидар Данев: 20-те заплати при пенсиониране на военни и полицаи са тоталитарна отживелица

Божидар Данев: 20-те заплати при пенсиониране на военни и полицаи са тоталитарна отживелица

+
Божидар Данев: Административното увеличаване на минималната заплата ще доведе до закриване на работни места

Божидар Данев: Административното увеличаване на минималната заплата ще доведе до закриване на работни места

+
БСК: Министърът на труда и социалната политика не трябва да допуска административно увеличение на минималните осигурителни прагове

БСК: Министърът на труда и социалната политика не трябва да допуска административно увеличение на минималните осигурителни прагове

+
Увеличаване на санкциите за неплащане на здравни осигуровки искат 76% от участниците в анкета на БСК

Увеличаване на санкциите за неплащане на здравни осигуровки искат 76% от участниците в анкета на БСК

+
Осигуровките на чиновника не са привилегия

Осигуровките на чиновника не са привилегия

+
Пакет предложения за реформи в пенсионната, образователната и здравната системи депозира БСК в НСТС

Пакет предложения за реформи в пенсионната, образователната и здравната системи депозира БСК в НСТС

+
Трябва ли държавните служители да внасят лични осигурителни вноски?

Трябва ли държавните служители да внасят лични осигурителни вноски?

+
Финансовият министър подкрепя предложението на БСК държавните служители да плащат за собствена сметка осигуровките си

Финансовият министър подкрепя предложението на БСК държавните служители да плащат за собствена сметка осигуровките си

+
БСК иска нови правила за ранното пенсиониране и отпускането на „инвалидни

БСК иска нови правила за ранното пенсиониране и отпускането на „инвалидни" пенсии

+
Конституционният съд отмени национализацията на пенсионните фондове

Конституционният съд отмени национализацията на пенсионните фондове

+
Пенсионната реформа бе одобрена от правителството

Пенсионната реформа бе одобрена от правителството

+
БСК подписа предложеното от премиера Бойко Борисов националното споразумение за нова стратегия и усъвършенстване на пенсионното законодателство

БСК подписа предложеното от премиера Бойко Борисов националното споразумение за нова стратегия и усъвършенстване на пенсионното законодателство

+
Анкетно проучване сред членове на БСК: 76,8% от попитаните работодатели са склонни да освобождават работници, ако кабинета вдигне с 1,8% пункта осигур

Анкетно проучване сред членове на БСК: 76,8% от попитаните работодатели са склонни да освобождават работници, ако кабинета вдигне с 1,8% пункта осигур

+
Божидар Данев: Прехвърлянето на частните пенсионни фондове в НОИ нарушава Конституцията и основни граждански права

Божидар Данев: Прехвърлянето на частните пенсионни фондове в НОИ нарушава Конституцията и основни граждански права

+
Б. Данев: С решения на коляно не се прави здравна и пенсионна реформа

Б. Данев: С решения на коляно не се прави здравна и пенсионна реформа

+
Тежките професии с по-леко пенсиониране

Тежките професии с по-леко пенсиониране

+
И осигурителният стаж, и пенсионната възраст ще се увеличават

И осигурителният стаж, и пенсионната възраст ще се увеличават

+
По-малко българи плащат здравни осигуровки

По-малко българи плащат здравни осигуровки

+

Пресконференция на БСК на тема: "Предложения за промени в системата на пенсионно и социално осигуряване"

+
Прочетено: 26498