Дата: 20.04.2020

Автор: Драго Симеонов

Прочетено: 202

Четиридесет години БСК! Честито! Това се казва знаков юбилей. Или по-точно – не бива да се казва точно така. Правилното е да се нарича „срок“. Нищо чудно да ви объркваме с тези приказки. Юбилей не било юбилей, било срок. Какви ги плещим навръх празника?! Използваме повода обаче за една етимологична разходка. Ще видите, че струва цяла връзка самурени кожи.

Тръгнало е да наричаме „юбилей“ всяка кръгла годишнина, но истината е, че думата има точно значение. Юбилей е ни повече, ни по-малко от 50. Идва от арамейски: йобол, йовел е рог на овен. По време на празник се е надувал овнешки рог, а празникът е бил съвсем конкретен: да се отбелязват всеки 50 години. Защо именно 50? Защото така завършва традиционният библейски срок „шмита“, който е 7 седмици, тоест 49. След него идва надуването на рога в знак на радост. Обаче да казваме, че 49 години е „срок“ също не е правилно. Така, както юбилей = 50, срок означава точно 40. И не трябва да търсим следите на това по-далеч от руския език, който грижливо ги е запазил.

В руския език думата за четиридесет е "сорок". Във всички останали славянски езици тя води корена си от четири десетици. И при руснаците останалите кръгли десетки са подобни: двадесет, тридесет, петдесет. Не е ли странно, че само за "40" имат толкова различна дума? Самите те често недоумяват.

Някои търсят възможната причина в термина „сорак“. Това е връзка 40 самурени кожи. През 15-16 век е била ключова разплащателна единица. Но подобно обяснение е слабо. Откъде-накъде пък точно 40 самурени кожи ще са ценни, а не повече. Нека влезем още по-навътре под кожата на това число.

На гръцки четиредесет е „тесераконта“; „тесеракости“ пък е четиредесетдневният пост. „Те“-то пада при славяните и ето ви „серокости“. Трансформирано е в църковнославянския на сороко, сорок. Заради библейското литургическо значение, 40 има ключово място в православието. По църковна линия още от 9-10 век 40 престава да е просто четиридесет и става сорок в руския. Самурените кожи са само допълнение.

А как е при нас? Защо не спазваме този пост. Всъщност не е да не го спазваме. Ако „сорок“ Ви звучи много близо до „срок“, прави сте. Това е славянска дума за определен времеви отрязък. „Сърок“ е остарялото произношение. Когато се дава определено време за съглашение, спогодба, то трябва да носи определена символика. Конкретен брой дни се отпускат - 40, сорок. Срокът е съизмерим с поста. Да изпълниш нещо важно, значи имаш точно 40 дни да го направиш.

Сега вижте колко интересна продължава да е връзката между сорок (40) и юбилей (50). Моисей броди из пустинята с освободените от робство евреи четиридесет години. Това е срокът. Именно това събитие се отбелязва на всеки 7 седмици с овнешкия рог и се отброява новото начало с 50. Съвсем заплетено стана с тия дни и години, но кое, ако не празникът, е времето за припомняне на историята.

На многая лета!