Дата: 31.08.2020

Прочетено: 57

Още на 27 февруари 2020 г. (две седмици преди обявяването на извънредното положение) БСК излезе с препоръки към икономическите оператори за превенция в случай на кризисно събитие, свързано с коронавирус COVID-19.

В периода от 13 март до 8 юни 2020 г.:

  • БСК изготви общо 42 становища, като по-голямата част от документите се отнасят до мерките в подкрепа на икономическите оператори, засегнати от извънредното положение.
  • Проведени бяха серия от срещи с отговорни представители на българското Правителство и на Народното събрание, на които са отстоявани интересите на различни икономически сектори и на бизнеса, като цяло, за преодоляване на последиците от коронавируса.
  • Представители на БСК участваха в общо пет онлайн заседания на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС), проведени на 27 март, 28 март, 13 април, 21 май и 10 юни, по време на които основната дискутирана тема бяха мерките за компенсиране на икономическите оператори, пострадали от въвеждането на извънредно положение, вкл. т.нар. мярка 60/40.
  • През целия период след 13 март 2020 г. екипът на БСК беше на постоянно разположение на членовете на Камарата, като съдействаше с правни, финансови и др. консултации и информация.
  • Издадени са 30 сертификата за форсмажор и са направени над 100 консултации за неотложните действия по незабавно уведомяване на насрещната по договорите страна за наличие на обстоятелства на непреодолима сила.
  • Консултирани са над 100 фирми, а на 50 от тях са подготвени документи за кандидатстване по антикризисните мерки за подкрепа на микро-, малките и средни предприятия чрез ОПИК.
  • Произведени са и пет анализа, единият от които е за мястото на България в световния износ през 2019 г., а другите четири са по проект, финансиран от ОПРЧР и насочен към генерационните проблеми на работното място (т.нар. сребърна икономика).

В подкрепа на българските предприятия БСК разработи и стартирана на 18 март т.г. Електронна борса за взаимопомощ, където фирмите имат възможност да регистрират обяви за търсене или предлагане на продукти, услуги или възможност за ангажиране на служители, които в периода на извънредното положение не могат да бъдат натоварени и са поставени под риск от загуба на работно място.

Още в първите дни на извънредното положение БСК стартира на своя сайт специална рубрика Отговорен бизнес по време на криза“ за представяне на добрите практики за устойчиво развитие на бизнеса по време на криза и излезе с отворено писмо относно оповестяване имената на дарителите – компании и физически лица в електронните медии.

Пет регионални стопански камари – в Шумен, Добрич, Варна, Кърджали и Русе, осъществиха собствени кампании за набиране на финансови средства, за ограничаване на разпространението на коронавируса на територията на съответните общини.

В хода на епидемията бяха проведени две онлайн анкетни проучвания, стартирали на 13 март и на 31 март, като целта им бе да установят какво е отражението на COVID-19 върху бизнеса и каква е готовността на фирмите да се възползват от т.нар. „мярка 60/40“. В първата анкета се включиха 806 предприятия, а във втората – 759.