Дата: 06.06.2012

Източник: в. Преса

Прочетено: 2893

Германия съобщи, че пуска два сайта, предназначени да информират и да привличат в страната квалифицирана работна ръка, която е много нужна на страната, превърнала се в двигател на европейската икономика.

По инициатива на министерствата на труда и на икономиката и на Агенцията по заетостта, са създадени сайт, насочен към квалифицираната работна ръка в Германия (www.fachkraefte-offensive.de), и сайт, насочен към чужденците (www.make-it-in-germany.com). 

Първият цели да създаде връзка между германските работници и компаниите в сектори, в които търсенето е силно (информационни технологии, телекоми, медицина).

Вторият, който има германска и английска версия, хвали качеството на живот в Германия и улеснява търсенето на работни места и установяването на чужденци. 

В страна с ускорено застаряване на населението и ниска безработица (6,7% през май) правителството превърна наемането на квалифицирани служители в един от приоритетите си. "През 2025 г. на Германия ще й липсват по чисто демографски причини до 6 милиона души в трудоспособна възраст", припомни министърката на труда Урсула фон дер Лейен, цитирана в комюнике.

"Ако на първо място активираме всички неизползвани ресурси в страната, но също и в чужбина, Германия има добри шансове да остане силна страна в световната конкуренция", изтъкна министърката. "С нашия интернет портал ще покажем на квалифицираните работници в чужбина защо си струва да живеят и да работят в Германия. Ние най-вече ще им покажем, че са искрено добре дошли", увери министърът на икономиката Филип Рьослер. Той уточни, че сайтовете са насочени към държавите членки на ЕС, но също и към страните извън съюза.