Дата: 16.07.2012

Източник: Труд онлайн

Прочетено: 2325

Инспекторите от офис на Национална агенция за приходите в Стара Загора разкриха данъчни и осигурителни измами на стойност 48 млн. лева след 292 ревизии от началото на 2012 година.

При 92% от ревизираните фирми са засечени укрити данъци и осигуровки, а допълнителните разкрития са с 20 милиона повече отколкото за същия период миналата година.

В хода на разследването са връчени 413 наказателни постановления за 14 милиона лева.

По разпореждане на прокуратурата са извършени и приключени 5 ревизии. Установени са укрити данъци за над 2,7 милиона лева.

42,2 милиона лева е недекларираният и неначислен данък добавена стойност (ДДС). "Спестеният" корпоративен данък е в размер на 3,8 милиона лева.

Най-сериозни са нарушенията от търговците на едро. Приключилите 64 ревизии са с допълнително установени задължения в размер на над 28 милиона лева. 11 земеделски производители и търговци на зърнени култури са се опитали да укрият данък печалба, ДДС и осигуровки в размер на над 3,9 милиона лева.

Предотвратени са опити за измама в строителството. 27 от ревизираните фирми са укрили данъци за 1,9 милиона лева. За същият период, търговци от други браншове са нанесли щети на бюджета за над 10 милиона лева от „спестен" данък добавена стойност.

Към момента продължава активната селекция и наблюдения над фирми от рисковите браншове.