Дата: 01.08.2012

Източник: БСК

Прочетено: 3039

„Сега се обсъжда не дали ще има увеличение на пенсиите, а по какъв начин да стане то.Единият вариант е да бъде с еднакъв процент за всички, толкова, колкото е процентът на кумулативната инфлация. Вторият е хората с по-високи пенсии да получат увеличение, колкото е процента на инфлацият, а за тези с по-ниски – с по-висок процент.“

Симеон Дянков, министър на финансите

 

По повод оповестените от вицепремиера и министър на финансите Симеон Дянков намерения за индексиране на „високите“ пенсии с процента на инфлация, а на по-ниските – с по-висок процент, Българската стопанска камара изразява следната

ПОЗИЦИЯ

За пореден път се предлага диференциран подход за индексиране на пенсиите, което е обида и наказание за хората с по-голям принос към осигурителната система.

Този подход:

  • Деформира осигурителния модел;
  • Задълбочава противоречията в осигурителната система;
  • Демотивира хората да декларират реалните си доходи и ги тласка към сивата икономика;
  • Наказва коректните и поощрява некоректните – тези, които крият доходи;
  • Доказва, че системата не е осигурителна, а е част от социалното подпомагане, и че не се управлява на трипартитен принцип, а е изцяло одържавена от правителството.


Размерът на пенсията трябва да е функция от размера на осигурителните вноски! Обратният подход е всички заети в икономиката да се осигуряват на едно и също ниво за едни и същи пенсии.

Увеличението на размера на пенсиите трябва да се разглежда в общия контекст на подоходната политика. Това трябва да е национална, а не правителствена политика, т.е. трябва да се отразява интересите на осигурените лица, а не да е част от предизборните обещания на кабинета.

Едноличните решения не са полезни за обществото и икономиката!