Дата: 28.06.2013

Източник: БАМИ/БФИЕК

Прочетено: 3350

Големите енергийни потребители в България, които са отговорни работодатели и данъкоплатци, осигуряват пряко над 35 хил.работни места, а с обслужващите дейности заетите достигат почти 200 хиляди, имат основен дял в стоковия износ и създават над 25 % от промишлената продукция, изразяват категоричното си несъгласие с  водената политика на непразрачност, незачитане на диалога с бизнеса и формалното му провеждане, без да се отчитат последиците от управленските решения и общите национални интереси. Тази практика се потвърди и от последните действия на Правителството и Парламента за приемане на промени в Закона за енергетика, с които без да се решават дълбоките кризистни явления в енергетиката, се създават конфликти и неконкурентната среда на вътрешния пазар на електроенергия, спрямо износа. 

Българският бизнес отново е използван като инструмент за решаване на „псевдо-социални” въпроси, няма оценка за негативните последици, включително и в социален план от загуба на конкурентоспособност, на пазари и закриване на работни места. Проведеният диалог с представители на големите производители  два дни преди приемане на промените, без да бъдат разгледани направените предложения, с тяхно участие, в ресорната Комисия на Парламента, говори за незачитане и формално провеждане на това партньорство.

Проследяване на резултатите от проведените през последните дни търгове вече говорят за възможните негативни последици и големите разлики в цените на електроенергията за вътрешния пазар и за износ. Липсва всякаква държавна политика за стабилни и конкурентни цени на електроенергията, спрямо тези на външни производители, като допълнително се създават предпоставки за ръст, спрямо договорените до сега нива. Всичко останало, което се говори от страна на някои отговорни за промените институции са само необосновани твърдения, приемат се палеативни решения при липса на стратегическа политика за българската индустрия. Част от обясненията за тези бързи промени могат да се търсят и в лобистки влияния и обслужване на интереси, но извън работещата индустрия. Те са в сектори, които нямат нищо общо с българските производители, които създават продукти с добавена стойност, пълнят националния бюджет и това трябва да е известно на всички настоящи и бъдещи управляващи.

След приетите вече поправки в Закона за енергетика, настояваме Президентът на Р.България да упражни правото си на вето. В противен случай заявяваме готовност да предприемем всички позволени от българското законодателство действия, за да изразим нашето несъгласие с водената индустриална политика.