Дата: 12.03.2014

Източник: БНР

Прочетено: 2244

Вдигане на осигуровките с 2% ще обсъжда на заседание комисията по осигурителни отношения на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Предложението е на КНСБ и предвижда с по 1% да се вдигнат вноските за Фонд "Пенсии" и Фонд "Безработица". Това ще вкара в бюджета на НОИ около 400 милиона лева, сочат изчисленията на синдиката.

Според Йордан Христосков от Консултативния съвет за оптимизиране на осигурителната система ниските осигуровки не са довели до по-висока заетост и чуждестранни инвестиции: Поддържайки ниски данъци и ниски осигуровки, ние даваме живот на едни бизнеси, които би следвало да загинат, а не да не плащат заплати на работниците, да не плащат осигуровки и тяхното място да се заеме от други, които ще създават постоянни работни места, ще осигуряват работниците си на действителните заплати. По този начин ще има и за социалното осигуряване, ще има и за бизнеса.

От днешното заседание на експертите ще стане ясна позицията на бизнеса. С предложението на КНСБ осигурителната тежест ще надвиши 24 на сто от заплатите, което според някои коментатори може да повлече след себе си съкращения на работници, потискане на потреблението и увеличаване на сивия сектор.

Промени в осигурителното законодателство предлагат и от Асоциацията на индустриалния капитал в България. Искането е да се отмени  въведената от 2010-а година временна мярка, работодателят да плаща 70% от заплатата за първите 3 дни болничен.