Дата: 16.04.2014

Източник: DarikFinance.bg

Прочетено: 2331

Допълнителното пенсионно осигуряване отчете впечатляващи резултати за миналата година. Броят на осигурените лица в четирите вида пенсионни фондове – универсални, професионални, доброволни и доброволни по професионални схеми – достига 4 188 165, нараствайки с 95 663 или с 2.34 на сто спрямо 2012 г.   Така на практика допълнителното пенсионно осигуряване вече има почти пълно покритие сред населението на страната в трудоспособна възраст.   Акумулираните нетни активи в системата се равняват на 6.8 млн. лв. и регистрират ръст от 1.1 млн.лв. Или 19.84 на сто в сравнение с 2012 г., сочат данните на КФН.   Пенсионноосигурителните дружества приключват отчетната 2013 г. с общи приходи в размер на 130 127 хил. лв., което представлява увеличение с 14.55 на сто на годишна база.   Дружествата реализират положителен общ нетен финансов резултат за 2013 г. в размер на 36 915 хил.лв., регистрирайки ръст на съвкупната печалба на сектор с 16.55%.   Така за втора поредна година допълнителното пенсионно осигуряване бележи съвкупен ръст, като средната доходност на пенсионните фондове вече е положителна от 2008 г. насам и стойността на активите им надхвърли нивата от преди кризата.