Дата: 09.05.2014

Източник: Standartnews.com

Прочетено: 2662

720 млн. евро взимат малките фирми от ОП "Иновации и конкурентоспособност"


Икономическото развитие на планинските райони, Дунавската равнина и като цяло най-бедните части на България с демографски проблеми и отлив на млади хора ще бъде стимулирано приоритетно по новата Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г. (ОПИК). Това става ясно от публикувания за обществено обсъждане проект на програмата.


Според изготвената от икономическото министерство стратегия проектите в такива райони ще получават приоритетно финансиране и ще бъдат с предимство пред останалите. Целта е така да се създадат нови предприятия, осигуряващи постоянна заетост, адекватно и подходящо образование спрямо нуждите на местния бизнес, което ще повиши стандарта на живот на населението. Сред основните цели на програмата е проектите да помогнат за развитието на нови и иновативни продукти и услуги, предлагани от съществуващи и нови предприятия.


Над 720 млн. евро ще получат от ОПИК малките и средни предприятия у нас до 2020 г. За тях са предвидени 51% от общия ресурс на програмата, който е 1,414 млрд. евро. 85% от сумата ще дойде от ЕС, а останалите 15% - от държавния бюджет. За научноизследователска дейност и иновации са предвидени близо 21% от средствата по ОПИК, или над 295 млн. евро. С други 320 млн. евро ще бъдат финансирани проекти, които да намалят излъчваните вредни емисии в производствения процес.

Копирано от standartnews.com

720 млн. евро взимат малките фирми от ОП "Иновации и конкурентоспособност"

Икономическото развитие на планинските райони, Дунавската равнина и като цяло най-бедните части на България с демографски проблеми и отлив на млади хора ще бъде стимулирано приоритетно по новата Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г. (ОПИК). Това става ясно от публикувания за обществено обсъждане проект на програмата.

Според изготвената от икономическото министерство стратегия проектите в такива райони ще получават приоритетно финансиране и ще бъдат с предимство пред останалите. Целта е така да се създадат нови предприятия, осигуряващи постоянна заетост, адекватно и подходящо образование спрямо нуждите на местния бизнес, което ще повиши стандарта на живот на населението. Сред основните цели на програмата е проектите да помогнат за развитието на нови и иновативни продукти и услуги, предлагани от съществуващи и нови предприятия.

Над 720 млн. евро ще получат от ОПИК малките и средни предприятия у нас до 2020 г. За тях са предвидени 51% от общия ресурс на програмата, който е 1,414 млрд. евро. 85% от сумата ще дойде от ЕС, а останалите 15% - от държавния бюджет. За научноизследователска дейност и иновации са предвидени близо 21% от средствата по ОПИК, или над 295 млн. евро. С други 320 млн. евро ще бъдат финансирани проекти, които да намалят излъчваните вредни емисии в производствения процес.