Дата: 03.09.2014

Източник: в. Стандарт

Прочетено: 2985

Съществува трайна и устойчива тенденция на ниска ефективност от дейността на здравната система на всички нейни нива - при непрекъснато повишаване на разходите за здравеопазване показателите за здравното състояние на населението не се подобряват. За периода 2008-2013 г. средствата за здравеопазване са се увеличили с 25%, а показателите, които определят здравето на хората, се променят в отрицателно отношение. Държавата в последните години постепенно се оттегля от финансирането на здравеопазването и това става най-вече за сметка на здравните вноски и особено от личните разходи на населението. За 5 г. разходите на хората за здравеопазване са се увеличили с около 50%. Държавата не е коректен платец, тя прави осигурителни вноски от 16 лв. на месец за дете и 22 лв. за пенсионер, докато средната вноска от бизнеса е 60 лв. Получава се парадоксалното положение, в което осигурените лица от реалния бизнес осигуряват финансирането на 70% от населението, вместо държавата.

Липсва последователност и приемственост в провежданата политика в здравеопазването. Обикновено се определя "секторно", в зависимост от интересите на отделните министри, а не на базата на обективен анализ и определени приоритети. Управлението на НЗОК е одържавено, здравната каса реално не се управлява от хората, които осигуряват над 65% от бюджета й - работодателите и работниците, а от политическата партия, която има мнозинство в парламента. Според нас изборът на управител на касата трябва да става на базата на прозрачен конкурс.

Финансовият модел на здравеопазване у нас трябва да бъде осигурителен. НЗОК трябва да осигурява един минимален пакет, който е реално остойностен и да покрива базовите потребности на населението. Оттам нататък трябва да има допълнителни фондове за задължително осигуряване, които да предлагат пакети с различен обхват, които да допълват основния. За тях трябва да има допълнителна вноска над сегашната. Освен това трябва да има и доброволни фондове, които да осигуряват екстри, като това да си сам в стая, да имаш телевизор. Тогава ще се създаде конкурентна среда, в която да се предлагат повече и качествени здравни услуги.

Всичко това обаче е възможно само ако има електронизация на цялата здравна система. Тогава ще има и реален контрол и прозрачност от дейността на здравната система.

***

Оригинален текст