Дата: 16.03.2015

Източник: в. Монитор

Прочетено: 1759

391,2 млн. лв. на осигурените за втора и трета пенсия си прехвърлиха пенсионните фондове през миналата година, показват последните данни на Комисията за финансов надзор. Тази сума е натрупана по партидите на 179 372-ма българи, които по една или друга причина са решили са сменят пенсионния си фонд. Само през последното тримесечие на 2014 г.  41 797 осигурени лица са сменили пенсионния си фонд, като общата сума на прехвърлените средства е 92 млн. лв.Най-голямата сума е прехвърлена между най-масовите фондове - универсалните.

В тях се осигуряват хората, родени след 31 декември 1959 г., които работят на трудов договор. Всеки месец 5% от заплатата им се превеждат към този тип фонд. През миналата година 164 596 осигурени са сменили пенсионния си фонд, като това е предизвикало движение между фондовете на 336,8 милиона лева.Тази сума представлява5,56% от нетните активи на универсалните фондовеТака се получава, че средната сума по сметките на клиентите, избрали друга компания да управлява парите им за втора пенсия,  е 2046 лева.

Данните на финансовия надзор показват още, че почти 9 на сто от заявленията за смяна на фонда, подадени от клиентите, са получили отказ. Една от причините за отказите може да е, че хората не са спазили изискването по закон да са били поне две години клиенти на първия избран от тях универсален фонд или този, към който са били служебно разпределени, след като са започнали работа на трудов договор. След това смяната може да се прави веднъж годишно, но струва 20 лв., които се плащат в брой от осигурените.

По-често обаче отказите се дължат на неправилно попълнени заявления или на неспазване на законовите изисквания от страна на осигурителните посредници, за които това е сериозен бизнес. Когато прехвърлянето става не лично в офиса на новия фонд, а с осигурителен посредник, се иска нотариална заверка на подписа на клиентакойто сменя фонда си. Не са единични случаите, в които осигурените нямат никакво желание да сменят фонда, но осигурителният посредник се договаря с работодателя им и те подписват заявлението за прехвърляне, без точно да са разбрали какво подписват.Доста по-сериозен е процентът на отказите за прехвърляне в професионалните фондове – над 15 на сто.

В този тип фондове се осигуряват за втора пенсия работещите в тежки и вредни условия. Вноската за работниците първа категория труд е 12%, а за втора – 7 на сто. Към края на миналата година 12 хиляди българи, работещи в такива условия, са сменили фонда.

Сумата, която е прехвърлена в резултат на това, е 46,2 милиона лева, или 6,5% от нетните активи. Това прави средно по 3834 лв. на човекЗа доброволните фондове, които не са задължителни, отказите за смяна са впечатляващ процент - близо 96 на сто за цялата минала година. От статистиката на КФН не става ясно защо е толкова висок процентът, но е публична тайна, че това се случва, когато има „сделка“ между фонда и/ или посредниците му и работодателите и хората биват прехвърляни „служебно“.

Реална смяна са направили 2723 души, като сумата, която е преминала от един в друг фонд заедно с тях, е 8,2 млн. лв., което прави средно по 3013 лв. на човек.Както е известно, вече съществува възможност осигурените да сменят пенсионния фонд с НОИ. Този вариант обаче все още не е работещ, тъй като липсват подзаконовите нормативни актове. До няколко седмици се очаква да бъде предложен цялостен пакет за промяна на пенсионната система, една част от която ще касае точно прехвърлянето на пари от партидите в НОИ.