Дата: 15.02.2017

Източник: Dnevnik.bg

Прочетено: 163

Безработицата през януари е 8.2%, с 0.2 процентни пункта по-висока, отколкото през декември 2016 г., съобщи Агенцията по заетостта. Това е най-ниското й равнище през този месец от 2010 г. и с 2.2 процентни пункта под равнището през януари 2016 г., се казва в съобщението.

Броят на регистрираните безработни в бюрата по труда през януари е 269749. Той нараства с 3.3% спрямо предходния месец, но в сравнение с януари 2016 г. броят им намалява с 64 821 или 19.4%. 

През януари работа са започнали общо 13 374 безработни, от които 12 790 – на първичния пазар на труда. 

В бюрата по труда са заявени 12 532 свободни работни места на първичния пазар. От тях частният сектор е обявил 9 260, или три четвърто от всички. В сравнение с януари миналата година броят на заявените свободни работни места на първичния пазар нараства с 10.3% или с 1291 броя.

Най-голямо търсене на работна сила от частния сектор има в преработващата промишленост (4124), търговията (1832), административните и спомагателни дейности (1111), транспорта, складирането и пощите (595), хотелиерството и ресторантьорството (585), образованието (550), строителството (458). 

Най-търсените професии в бюрата по труда през януари са продавач-консултанти, машинни оператори, шивачи, учители, шофьори, медицински сестри.