Дата: 13.06.2018

Източник: Investor.bg

Прочетено: 373

България е една от двете страни членки на Европейския съюз (ЕС), в които заетостта остава стабилна през първото тримесечие на годината в сравнение с последното тримесечие на 2017 г. Това показват сезонно коригираните данни на европейската статистическа служба Евростат, публикувани днес.

На годишна база обаче ръстът на заетостта през периода януари-март достига ниво от 1,2%. Това обаче сочи рязко забавяне на ръста, тъй като през последното тримесечие на 2017 г. увеличението е било от 2,4%, а през третото тримесечие – дори 2,7%.

Единствената друга страна, която не бележи изменение в заетостта за разглеждания период на тримесечна база, е Литва.

Що се отнася до ЕС като цяло, средното повишение на заетостта в региона на тримесечна база е 0,4%, което показва леко ускоряване спрямо предишното тримесечие, когато увеличението бе от 0,2%. На годишна база растежът е от 1,4% спрямо 1,5% през последните три месеца на 2017 г.

 

Средният ръст на заетостта за тримесечието в еврозоната и на тримесечна, и на годишна база за периода януари-март се запазва на същото ниво като в ЕС – съответно 0,4% и 1,4%. И тук ръстът се ускорява леко спрямо 0,3% през четвъртото тримесечие на 2017 г. на тримесечна база, но се забавя на годишна спрямо предишното тримесечие – от 1,6%.

За тримесечието единствената страна, която бележи спад в заетостта на тримесечна база, е Естония – и то с 1,4%. Най-силно увеличение на заетостта бележат Румъния (+1,9%), Малта (+1,3%), Португалия, Люксембург и Хърватска (с по 1,0%).

На годишна база най-голям ръст за тримесечието отбелязва Малта (+5,3%), следвана от Хърватска (+4,6%) и Кипър (+4,0%). Най-слабо повишение отчитат Литва с 0,1% и Италия и Полша с по 0,4%.

Според оценките на Евростат през третото тримесечие общият брой на заетите в ЕС е достигнал 237,9 млн. души, от които 157,2 млн. души са граждани на страните от еврозоната. Броят на заетите е рекордно висок и за двата региона.

По статията работи: Виктория Тошкова