Дата: 27.07.2018

Източник: МВР

Прочетено: 806

Дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“ – МВР провежда пазарно проучване за установяване на прогнозна цена при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на оборудване за служебни кучета“. 

Документацията е публикувана ТУК.