Дата: 02.08.2018

Източник: КЗЛД

Прочетено: 3902

Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) публикува съобщение относно критерии и процедури по одобряване, изменение или допълнение на Кодекс за поведение по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните).

В съобщението е посочено, че Кодексът за поведение, по смисъла на Общия регламент за защита на данните, е доброволен инструмент, който се изготвя за отделна категория администратори/обработващи лични данни, по-специално - ако същите принадлежат към един и същи сектор или бранш.

Разработването и приемането на Кодекс за поведение не е задължително изискване и е въпрос на преценка на сдружението или друга структура, представляваща съответната категория администратори или обработващи лични данни.

Кодексът за поведение е особено полезен в сектори, в които голямата част от администраторите/обработващите лични данни са микропредприятия или малки и средни предприятия.

С пълния текст на съобщението на КЗЛД може да се запознаете ТУК