Дата: 12.09.2018

Източник: Европейска комисия

Прочетено: 1141

Прочетете речта на Жан-Клод Юнкер и свързаните с нея документи ТУК!

Вж. ВИДЕО

Основните аспекти на речта са обобщени по-долу:

__________

Общи

 • Това е реч, ориентирана към бъдещето и насочена към действия
 • Трябва да защитаваме по-добре ЕС, неговите постижения и ЕС като гарант на мира
 • Икономическата ситуация се подобри и от 2014 г. насам са създадени 12 млн. работни места, но безработицата сред младите хора все още е твърде висока
 • Гърция е успешен казус
 • Нашата търговска политика е история на успеха в икономически план, но също по отношение на екологичните и социалните стандарти
 • По време на пътуванията си други лидери ме уважават, защото представлявам най-големия вътрешен пазар в света
 • Сделката с президента Тръмп не е изненада, защото когато сме обединени, ние сме силни.
 • Увеличаването на капацитета на Европа означава в крайна сметка по-голям суверенитет за всички държави-членки
 • Патриотизмът е национален и европейски
 • Западните Балкани се нуждаят от перспектива за присъединяване
 • МФР се нуждае от бързо приемане преди изборите за ЕП

Международни отношения / Отбрана

 • Международната система се изменя дълбоко. Всички алианси се променят
 • Ето защо се нуждаем от Европейски отбранителен съюз
 • Европа трябва да стане суверенна и глобална
 • Трябва да вземаме решение с мнозинство, а не с единодушие
 • Нуждаем се от нова стратегия за партньорство за Африка. Скоро 1 от 4 души в света ще бъде африканец
 • Ще предложим нов алианс за партньорство за подобряване на инвестициите и създаването на работни места, включително 24 млрд евро пари от ЕС
 • Трябва най-накрая да приключим споразумението за свободна търговия между ЕС и Япония 

Икономика

 • Предложението за цифрово данъчно облагане трябва да бъде прието преди изборите за ЕП
 • Стратегията за пластмасите е ключова, за да се покаже на гражданите как Европа добавя стойност и ще ни трябва ново законодателство
 • COP21 е ключово постижение и аз подкрепям технически и политически комисаря Канете относно целта за CO2 от 2030 г.
 • Еврото трябва да се превърне във водеща валута в света (повече от 60 страни вече свързват валутата си с еврото).
 • ЕС трябва да спре търговията в долари и да използва еврото. Ново предложение по този въпрос ще бъде представено преди края на годината
 • Ще направим и предложение за преминаване към гласуване с мнозинство по данъчни въпроси
 • Желая скорошното изпълнение на заключенията от Гьотеборг относно социалната политика 

Избори за ЕП

 •  За 2024 г. трябва да имаме транснационални избирателни списъци 

Миграция

 • 97% по-малко бежанци през средиземноморския маршрут
 • Шенген трябва да бъде запазен
 • Ново предложение относно външните граници и контрола
 • Но също така се нуждаем от легална имиграция за одобрените мигрантиt 

Brexit

 • Ако напуснете ЕС, вече не можете да сте част от единния пазар
 • Ние показваме пълна солидарност с Ирландия, за да намерим решение за ирландската граница
 • След Брексит Великобритания никога няма да бъде обикновена трета страна, а партньор. Подкрепяме бъдещо споразумение за свободна търговия с Обединеното кралство

Интересно е, че тази Европейска комисия е внесла 89% от предвидените предложения (482 от 543), но досега 40% от предложенията на Комисията са приети от съзаконодателите (216 от 543), а други 34%  напредват добре (183 от 543). Но напредъкът варира според областите на политика.