Дата: 14.11.2018

Източник: БСК

Прочетено: 5133

През последните седмици регистрите, които поддържа Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС), периодично не работят, вкл. днес, 14 ноември.

Ангажиментът на агенцията да поддържа регистрите й е вменен по силата на чл. 45 от Закона за управление на отпадъците.

Неработещите регистри възпрепятстват ежедневната работа на фирмите, които генерират отпадъци от непосредствената си производствена дейност (вкл. пластмаса, метал, хартия, батерии, масла, химикали и т.н.).

Липсва информация и за текущото състояние на обявените обществени поръчки, както и за състоянието на атмосферния въздух в критични точки, поради периодично неработещия сайт на ИАОС.

_________

Публикуваме информацията в рубриката "Как държавната администрация нарушава законодателството?", а сигналът за проблема е подаден от Асоциацията на рециклиращата индустрия (АРИ), член на БСК.