Дата: 12.08.2019

Източник: Investor.bg

Прочетено: 841

През тази седмица ще излязат нови актуални статистически данни, свързани с развитието на българското стопанство – информация за икономиката и финансите на държавата.

В понеделник (12 август) Националният статистически институт ще обяви предварителни данни за стокообмена на нашата страна с ЕС и трети страни през юни. От статистиката ще научим колко са били наетите лица и средната работна заплата през второто тримесечие на тази година и местата за настаняване  през юни.

Във вторник (13 август) няма обявени събития.

В сряда (14 август) НСИ ще публикува индексите на потребителските цени през юли. Ще излязат статистически данни  с експресни оценки национално ниво на Брутен вътрешен продукт (БВП) през второто тримесечие на 2019 г., както и наблюдение на работната сила за периода от април до юни.

В четвъртък (15 август) Българската народна банка (БНБ) ще обяви рамката за международните резерви и ликвидност в чуждестранна валута за юли. От централната банка ще научим резултатите на лизинговите дружества и компаниите за бързи заеми в края на юни.

НСИ ще информира какви са през второто тримесечие на тази година доходите, разходите и потреблението на домакинствата, индексите на цените в селското стопанство и цените на производител в селското стопанство .

В петък (16 август) няма обявени събития.