Дата: 11.10.2019

Източник: БСК

Прочетено: 10459

Най-мощният бизнес съюз в Европа - BusinessEurope, чийто член от страна на България е Българската стопанска камара, публикува документ, озаглавен "50 действия, които компаниите очакват от новата Комисия през първите 100 дни". Дефинираните от BusinessEurope 50 мерки трябва да постигнат 11 ключови цели:

 • Защита на правилата за търговия;
 • Премахване на административните бариери пред инвестициите и трансграничната търговия;
 • Повече внимание върху въздействието на новото европейско законодателство върху конкурентоспособността на ЕС и превръщане на Съюза в атрактивна инвестиционна дестинация;
 • Подкрепа на научните изследвания и иновациите с цел превръщане на ЕС в лидер на световния пазар на иновативни продукти и услуги;
 • Увеличаване на дигитализацията и, в тази връзка, поставяне на акцент върху образованието и уменията, приложими за дигиталния свят;
 • Засилване на стратегическата промишлена политика и увеличаване на растежа и заетостта;
 • Завършване на икономическия и паричен съюз, засилване на договора за еврото и предоставяне на стабилна среда за инвеститорите;
 • Гарантиране на енергийните доставки и прилагане на политики, насочени към целите на климатичната неутралност (нулеви емисии на парникови газове);
 • Икономическа и социална конвергенция на държавите-членки и устойчива мобилност на трудовия пазар;
 • По-добро управление на миграционните процеси;
 • Минимизиране на ефектите от Брекзит за европейските компании.