Дата: 11.03.2020

Източник: BusinessEurope

Прочетено: 6690

Днес Европейската комисия представи своя нов план за действие за кръгова икономика (CEAP 2.0). Това е добре дошло действие, тъй като европейският бизнес отдавна подкрепя програмата за кръгова икономика на ЕС.

По този повод генералният директор на BusinessEurope Маркус Дж. Бейрер заяви:

„Днес Европа губи до 4,8 милиарда евро годишно поради неспазване на съществуващото законодателство на ЕС за отпадъците. Минимизирането на генерирането на отпадъци и поддържането на стойността на суровините и продуктите възможно най-дълго е не само полезно за околната среда, но и има смисъл за бизнеса.

Спешно се нуждаем от функциониращ пазар на вторични суровини и кръгли продукти. Планът за действие на Комисията има реален потенциал да помогне за постигането на тези пазари. Това може да доведе до по-добра осведоменост на потребителите за разточителното поведение, много по-голямо търсене на кръгови продукти, достъп до финансиране за МСП и до нови технологии и подобрени системи за управление на отпадъците.

Бизнесът в цяла Европа е напълно ангажиран за постигане на кръгова икономика. Сега с нетърпение очакваме да работим с политиците по конкретните предложения за политики, които ще следват този план за действие. "

Европейският бизнес е изцяло ангажиран, както показва почти 200-те примера на www.circulary.eu. Например, компаниите работят върху нови бизнес модели, които имат за цел да създадат стойност за потребителите, като удължават живота на продуктите.

Прочетете нашия приоритетен документ за кръговата икономика за следващия политически цикъл на ЕС.